Martha och Albin Löfgrens kulturfond - Stiftelsen för Åbo Akademi

Martha och Albin Löfgrens kulturfond

Martha och Albin Löfgrens kulturfonds syfte är att genom sin utdelning ”upprätthålla och bevara den finlandssvenska kulturen och utbildningen på svenska språket i Finland, med tyngdpunkt på Åboland”.

Martha och Albin Löfgrens kulturfond är en fond med över hundraåriga anor som sedan 2020 ägs och förvaltas av Stiftelsen för Åbo Akademi sr. Fonden har en stark koppling till lokalsamhället Pargas och den grundades i samband med dåvarande Pargas Kalkbergs Aktiebolags 20-årsjubileum i november 1918. Donationen bestod av aktier i Pargas Kalkbergs Aktiebolag lade grunden för stiftelsen som enligt makarnas önskan hade en stark social dimension till förmån för lokalsamhället och ett bredare kulturfrämjande syfte. Ur Martha och Albin Löfgrens kulturfond beviljas därför understöd för den finlandssvenska kulturen både allmänt och lokalt i Åboland, samt för utbildning på svenska i Finland.

Medel ur Martha och Albin Löfgrens kulturfond delas i regel ut på basis av inkomna ansökningar. Ansökningar för kultur och utbildningsprojekt behandlas i septemberutlysningen. Utöver de bidrag som ansöks i september kan nämnden för Martha och Albin Löfgrens kulturfond även föreslå andra bidragsmottagare för Stiftelsens för Åbo Akademi styrelse på basis av inkomna ansökningar.

Intresserad av att veta mera om makarna Löfgren? Se ”Fogar av kalk i kulturens murar – En bok om Albin och Martha Löfgren” av Folke Sjögren, Åbo Akademis tryckeri 2005 (ISBN 952-91-9143)

Septemberutlysningen ur Martha och Albin Löfgrens kulturfond

Ansökningar för större satsningar riktas till nämnden för Martha och Albin Löfgrens kulturfond

Beviljade bidrag

Bland de beviljade bidragen finns musikfestivaler i Åboland samt varierande projekt inom bildkonst, teater, dans och musik, bland annat folkmusik. Även kulturhistoriskt betydande projekt understöds av Martha och Albin Löfgrens kulturfond. 

Bidragsmottagare