Kulturbärande verksamhet

Vi understöder kultur och värnar särskilt om det finlandssvenska kulturarvet. Förutom våra tre museer Ett Hem, Casa Haartman och Sibeliusmuseum understöder vi Åbo Svenska Teater genom att överlåta Finlands äldsta teaterhus till teaterns förfogande vederlagsfritt.

Museiskeppet Sigyn ägs av Stiftelsen för museifartyget Sigyn, en stiftelse som är grundad av Åbo stad och Stiftelsen för Åbo Akademi. Åren 1939-1994 ägdes hon av Stiftelsen för Åbo Akademi via Sjöhistoriska museet (senare institutet) vid Åbo Akademi. För tillfället pågår en omfattande renovering av det 130-åriga museifartyget, läs mer om hur arbetet fortskrider på www.forum-marinum.fi/fi/save-our-sigyn och i artikeln nedan.