ÅA-stödxArtikel-4

Jubileumsgåvan som stärker Åbo Akademi

By 31 augusti, 2018 No Comments

2018 fyllde Åbo Akademi 100 år och som gåva till hundraåringen donerade Stiftelsen för Åbo Akademi sammanlagt femton miljoner euro för perioden 2019-2028 till spetsforskning. ÅA:s rektor Mikko Hupa säger att toppforskning på högsta internationella nivå är av största vikt för ett litet universitet som Åbo Akademi.

– Utan toppforskning blir vi bara en utbildningsenhet och det räcker inte, konstaterar Åbo Akademis rektor Mikko Hupa.

Åbo Akademi har två dimensioner i sin verksamhet. Den ena är att ge bred utbildning på svenska, den andra är att inom sina starkaste forskningsområden vara ett universitet att räkna med också internationellt.

– Tack vare de nya spetsforskningspengarna från Stiftelsen för Åbo Akademi kan vi under flera år stöda våra bästa forskargrupper att nå och verka på internationell toppnivå. De grupper som väljs får möjlighet att planera sin verksamhet på längre sikt med till exempel flera doktorander och postdoktorala forskare. De kan rekrytera på ett helt annat sätt än i projekt med kortare finansiering, säger Åbo Akademis rektor Mikko Hupa.

Intresset för de nya spetsforskningspengarna var stort. I första fasen av den tudelade ansökningsprocessen, där externa utvärderingar ingick, tävlade 24 forskargrupper vid ÅA om dem.

Stabilitet i stormen

Enligt Hupa har ett par hundra tusen euro per år per grupp en enorm betydelse.

– Pengarna ger en viss grundläggande stabilitet i den hektiska och turbulenta forsknings- och finansieringsmiljön, där mycket av forskarnas tid går åt till att ansöka om extern finansiering.

En fördel med de nya spetsforskningspengarna är också att de kan användas enligt forskarnas önskemål och forskningsplan, medan exempelvis EU-finansiering ofta är avsedd för ett noggrant definierat ändamål och bunden till det.

Stöd också till undervisning

Också till vardags understöder Stiftelsen för Åbo Akademi ÅA:s verksamhet och ungefär femton procent av Åbo Akademis budget kommer från stiftelsen. De pengarna går till den bredare utbildningen och till att upprätthålla till exempel mindre kulturämnen som inte kunde fungera endast med de medel som den statliga finansieringsmodellen ger. Akademin får också använda flera av stiftelsens fastigheter vederlagsfritt.

– Skillnaden är att jubileumspengarna går till spetsforskning. Den dag ÅA inte klarar av forskning på högsta nivå blir vi bara en utbildningsenhet och det räcker inte i en värld där också ett litet universitet måste tävla internationellt för att intressera både finansiärer och studerande.

Universitetsmiljöer motverkar bubblor

Hupa är övertygad om att universitetsstudier och universitetsmiljöer – “där kloka människor samlas” – behövs i en värld som ändrar snabbare än någonsin. Universiteten motverkar att människor stänger in sig i alltför snäva bubblor, där bara det egna tankesättet gäller.

– Vi kanske inte längre utbildar för ett visst snävt uppdrag, men kritiskt tänkande, bildning och förmågan att analysera behövs också i framtiden. Att Åbo Akademi har enheter som har lyckats bli nationella spetsforskningsenheter är en verklig bedrift. De nya pengarna för att främja toppforskning bidrar till att vi klarar oss i tuff konkurrens både nationellt och internationellt.