Ina Laakso får årets Ralf Törngren-pris - Stiftelsen för Åbo Akademi sr
Pressmeddelanden

Ina Laakso får årets Ralf Törngren-pris

Teologie kandidat Ina Laakso vid Åbo Akademi tilldelas årets Ralf Törngren-pris av Stiftelsen för Åbo Akademi. Priset ges till en studerande eller anställd vid Åbo Akademi som vid sidan av sina studier eller arbetsuppgifter har gjort en väsentlig insats för att utveckla Åbo Akademi eller Åbo Akademis Studentkår. Prissumman är 6 000 euro.

Ina Laakso är född 1994 i Borgå och studerar teologi vid Åbo Akademi. Hon har de senaste åren haft flera förtroendeuppdrag inom Åbo Akademi och Åbo Akademis Studentkår. Hon har varit medlem i både studentkårens fullmäktige och dess styrelse. År 2018, då Åbo Akademi fyllde 100 år, var Laakso styrelseordförande för studentkåren. Som första studerande någonsin valdes hon år 2019 till vice ordförande för Åbo Akademis universitetskollegium. Hon är även medlem i Åbo Akademis rättsskyddsnämnd och sitter i strategiarbetsgruppen för ÅA2030.

– Det är ett givande arbete att vara studentrepresentant i akademins organ, eftersom man lär sig på djupet hur ett universitet fungerar och kan jobba för en bättre studievardag för sina medstuderanden, konstaterar Laakso.

Laakso nominerades av dekanus Mikael Lindfelt vid Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, av dekanus Malin Brännback vid Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi samt av Åbo Akademis Studentkår. I prismotiveringarna beskrivs Laakso som en alert, målmedveten och driven samarbetspartner som representerat studentkåren med elegans och skärpa. Vidare konstateras att ”hon har gjort och gör ett strålande jobb för studerandenas välmående och möjligheter till engagemang vid Åbo Akademi.”

Bild: Amanda Marina Photography

Ralf Törngren-priset instiftades år 2001 av Stiftelsen för Åbo Akademi för att hedraRalf Törngrens insatser för stiftelsen, Åbo Akademi och dess studentkår. Ralf Törngren (1899-1961) var skattmästare för Stiftelsen för Åbo Akademi 1931-1948 och bland annat riksdagsledamot för Svenska folkpartiet samt social-, finans-, utrikes- och statsminister samt partiets ordförande. Han var också lärare i nationalekonomi, hedersdoktor vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi och aktiv inom kommunalpolitiken i Åbo.

Tidigare mottagare av Ralf Törngren-priset / Aikaisemmat Ralf Törngren -palkinnonsaajat

2001 Teol. stud./ teol. yo. Heidi Juslin-Sandin

2002 Ej utdelat / ei jaettu

2003 FD / FT  Monika Nerdrum

2004 Teol. stud. / teol. yo. Karl Sällström

2005 Ej utdelat / ei jaettu

2006 Fil. stud. / fil. yo. Fia Valtonen

2007 Ej utdelat / ei jaettu

2008 Ej utdelat / ei jaettu

2009 Pol. kand. / VTK Saku Rantanen

2010 Fil. mag. / FM Ludvig Forsman

2011 rättsnotarie, politices studerande  / oikeusnotaari, valtiot.yo.  Otto Andersson &

politices studerande / valtiot. yo.Anniina Pirttimaa

2012 Ej utdelat / ei jaettu

2013 studerande i rättsvetenskap / oikeust. yo. Raine Katajamäki  &

psykologie- och politicesstuderande / psykol. ja valtiot. yo. Katarina Kiiskinen

2014 Pol. kand. / VTK Fredrika Åkerö &  nat. kand. / luonnont. yo. Esbjörn Hägerstedt

2015 Pol. stud. / valtiot. yo. Alexander Lång

2016 Pol. mag., ekon. stud. / VTM, kauppat. yo. Ann-Katrin Bender

2017 Nat. stud. / luonnont. yo. Milla Stenström

2018 Tekn. stud. / tekn. yo. Jens Back