Övriga samlingar

Gadolins unika boksamling
fick Unesco-status

By 22 augusti, 2018 No Comments

Stiftelsen för Åbo Akademi äger specialsamlingen Gadolinska biblioteket vid Åbo Akademis bibliotek, som under 2017 togs upp på den nationella förteckningen inom Unescos världsminnesprogram.

Eva Costiander-Huldén, servicechef vid Åbo Akademis bibliotek, säger att det är en ära att utomstående sakkunniga anser att Gadolins unika boksamling från början av 1500-talet till mitten av 1800-talet förtjänar att tas upp på förteckningen. Syftet med Unescos nationella förteckning är att uppmärksamma samlingar som anses utgöra ett unikt kulturarv så att de bevaras för framtiden.

Det Gadolinska biblioteket är unikt bland annat för att det består av tre professorsgenerationers boksamling. Det har varit den kända Åbokemisten, professor Johan Gadolins (1760–1852) privatbibliotek och omfattar cirka 3 400 verk. I samlingen ingår böcker som har varit hans fars, professorn och biskopen Jacob Gadolin (1719–1802), och dennes svärfars, professorn och biskopen Johan Browallius (1707–1755).

Den stora samlingen är också unik för att den inte förstördes i Åbo brand 1827, då 40 000 andra böcker av den gamla Kungliga Akademins boksamling brann upp.

Det Gadolinska biblioteket klarade sig undan branden eftersom Johan Gadolin förvarade sitt privatbibliotek på prästgården i Virmo.

Johan Gadolin anses vara Finlands första moderna vetenskapsman. Costiander-Huldén har främst forskat i hans del av samlingen.

– Boksamlingen omfattar 350 år och det är intressant att följa med förändringarna som sker under den tiden. Naturvetenskapen lämnar allt mer Bibeln som rättesnöre, medan empiriska försök och laborationer blir allt viktigare.

Stiftelsen för Åbo Akademi har fått samlingen i sin ägo tack vare Gadolins ättling Emil af Hällström som tog kontakt när det nya Åbo Akademi började bygga upp sitt vetenskapliga bibliotek 1918.

Det var den första stora vetenskapliga donationen som tillkom det nya Åbo Akademis bibliotek.

Minst hälften av böckerna i Johan Gadolins del av det Gadolinska biblioteket är vetenskaplig litteratur i kemi och mineralogi. Varje bok har också sin egen historia. Här finns bland annat en bok från 1563, som har tillhört Katarina Jagellonicas bror Sigismund av Polen. Boken tog svenskarna som krigsbyte i Polen 1656.

Hur böckerna är inbundna berättar också en historia. Johan Gadolin hade svårt att få tag i vetenskaplig litteratur och då han lyckades lät han en bokbindare binda in själva texten, inlagan. De flesta av de viktigaste böckerna är inbundna som halvskinnband med rygg och hörn av skinn och pärmar av kartong klädda i papper. Omslaget på de sprängda banden är dekorerade med färgstänk.

I hans del av samlingen finns också oinbundna verk i sladdrigt blått papper. De oinbundna verken är främst så kallad nyttolitteratur, om potatisodling, brännvinsbränning, eldsläckning och uppodling av kärr och mossar.