Forskningsfinansiering

Åbo Akademi och Stiftelsen för Åbo Akademi arbetar kontinuerligt för att stärka och utveckla sitt samarbete. Utgångspunkten för samarbetet är organisationernas strategier och ändamålet är att skapa en omfattande helhetsbild av Åbo Akademis och stiftelsens strategiska potential och utvecklingsmöjligheter. Åbo Akademi och stiftelsen vill stärka de gemensamma värderingarna och målbilderna för att på bästa sätt nå ömsesidig framgång.

Samarbetet leds av en gemensam styrgrupp som möts på kontinuerlig basis. Styrgruppen består av rektor Moira von Wright och prorektor Stefan Willför (ÅA) och skattmästaren Lasse Svens och forskningsansvariga Ruth Illman (SÅA) samt forskningskoordinatorn Linda Annunen som handläggare (SÅA).

Samarbetet kring forskningsfinansiering har bland annat gällt:

  • Åbo Akademis interna spetsenheter,
  • forskarstipendier,
  • specifika satsningsområden (infrastruktur, nyskapande forskningsidéer, mobilitet m.m.),
  • satsningar på ämnet miljö- och marinbiologi,
  • nätverket Scholars at Risk.

Utlysningar av finansiering för forskning vid Åbo Akademi görs på Åbo Akademis webbsidor (nästa gång: år 2022).

 

Vid frågor angående forskningsfinansiering kan du kontakta:

Forskningskoordinator Linda Annunen
linda.annunen@stiftelsenabo.fi
050 361 7394

Forskningsansvarig Ruth Illman
ruth.illman@stiftelsenabo.fi
050 517 5917

Forskningsfinansiering

Åbo Akademi och Stiftelsen för Åbo Akademi utvecklar samarbetet kring forskningsfinansieringen

Åbo Akademi och Stiftelsen för Åbo Akademi arbetar kontinuerligt för att stärka och utveckla det ömsesidiga samarbetet mellan organisationerna kring forskningsfinansiering och vetenskaplig utveckling. Under…
Professor Jan Saarela vid Åbo Akademi i Vasa
Forskningsfinansiering

Är finlandssvenskan hotad?

Professor Jan Saarela Bild: Linus Lindholm Professor i demografi med statistik Jan Saarela leder Åbo Akademis spetsforskningsenhet DemSwed sedan 2019. Forskningsteamet undersöker hur personer med…
ÅA-stöd
Hur tar vi in information i pandemitid?
Camilla Mattjus, deltagare på seminariekursen Business Essentials for Scientists
Forskningsfinansiering
Seminariekurs blev startskottet för företag