Forskningsfinansiering - Stiftelsen för Åbo Akademi

Forskningsfinansiering

Stiftelsen för Åbo Akademi delar årligen ut 15–20 miljoner euro som understöd till vetenskap, forskning och kultur. Ett av stiftelsens viktigaste syften är att stöda Åbo Akademi ekonomiskt, och därför riktas merparten av forskningsfinansieringen till akademin. Stiftelsen och Åbo Akademi samarbetar kontinuerligt och långsiktigt för att stärka och utveckla de gemensamma strategiska satsningarna på forskning, genomslagskraft och samhällsrelevans. Utgångspunkten för samarbetet är de bägge organisationernas strategier och de vägledande värderingarna hållbarhet, öppenhet, kvalitet och samhällsrelevans. Vi för en dialog för att identifiera, skapa och stöda nya möjligheter för forskare och forskningsgrupper vid Åbo Akademi att blomstra, skapa resultat som för forskningsfronten framåt och bidrar till att lösa samtidens stora samhälleliga utmaningar.

Samarbetet kring forskningsfinansiering omfattar flera olika verksamhetsområden som sammanför stiftelsen och Åbo Akademi. De viktigaste är:

  • Åbo Akademis interna spetsenheter,
  • forskar- och doktorandstipendier samt doktorandanställningar,
  • specifika satsningar t.ex. på infrastruktur, nyskapande forskningsidéer och mobilitet,
  • nätverket Scholars at Risk,
  • satsningar på kulturverksamhet, speciellt med fokus på Åbo och det svenska i Finland.

Vid frågor angående forskningsfinansiering kan du kontakta:

Forskningsdirektör Ruth Illman
ruth.illman@stiftelsenabo.fi
050 517 5917

Forskningskoordinator Nina Blom
nina.blom@stiftelsenabo.fi
050 325 6008