Usein kysyttyä

Mitä säätiö tekee? Kuka päättää Åbo Akademin säätiössä? Kuka voi hakea apurahaa? Vastaamme tässä muutamaan yleisimpään kysymykseen.

Lähde: Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta

Mitä säätiöt tekevät?

Suomessa on noin 2 800 rekisteröityä säätiötä, joista noin 800 on apurahoja ja tukea jakavia apurahasäätiöitä tai pääomasäätiöitä. Apurahoja jakavat säätiöt ovat yleisiä kulttuurin, tieteen ja taiteen aloilla. Ne toteuttavat tarkoitustaan jakamalla apurahoja pääomansa tuotosta. Åbo Akademin säätiö sr on pääomasäätiö. Loput noin 2000 säätiötä ovat toiminnallisia säätiöitä. Toiminnalliset säätiöt ovat yleisiä sosiaali- ja terveysalalla, sivistys- ja opetusalalla sekä urheilun ja nuorisotyön aloilla, ja ne toteuttavat tarkoitustaan tuottamalla itse palveluita.

Miten säätiö toimii?

Jokaisella säätiöllä on oma tarkoitus, joka määrittää, miksi kyseinen säätiö on olemassa. Säätiön toiminnan tarkoitus on määritelty sen säännöissä. Säätiö toteuttaa toimintansa tarkoitusta hallinnoimansa omaisuuden avulla.

Säätiön toiminnan ja sen varallisuuden huolellisen hoidon päämäärä on yksinomaan säätiön tarkoituksen toteuttaminen. Tästä vastaa säätiön hallitus ja toimitusjohtaja. Säätiölaissa (487/2015) säädetään säätiöiden toiminnasta ja valvonnasta.

Kuka omistaa säätiön?

Säätiöllä ei ole omistajaa ja eroaa siten esimerkiksi osakeyhtiöstä. Säätiöllä ei myöskään ole jäseniä.

Mikä on pääoman ja tuoton ero?

Åbo Akademin säätiö hoitaa pääomaansa niin hyvin kuin mahdollista, jotta se tuottaisi parhaalla mahdollisella tavalla. Apurahat ja tuet jaetaan pääoman tuotosta. Säätiön pääomaan ei kosketa. Mitä paremmin pääomaa on osattu sijoittaa, sitä enemmän on jaettavaa. Åbo Akademin säätiöllä on tavoitteena, että pitkällä tähtäimellä vuotuinen reaalituotto vastaisi neljää prosenttia pääoman arvosta ja jaetun tuen määrä kolmea prosenttia pääoman arvosta.

Miksi ette jaa enemmän apurahoja ja tukea?

Åbo Akademin säätiö ei jaa tukea pääomastaan, ainoastaan pääoman tuotosta. Noin puolet pääomastamme on sidottu osakkeisiin. Pyrimme pitämään tuen määrän tasaisena, vaikka tuotto vaihteleekin vuodesta toiseen.

Miksi tarvitsette uusia lahjoituksia?

Lahjoittamalla meille voi tukea itselle tärkeää asiaa ja samalla vaikuttaa yhteiskunnalliseen kehitykseen. Tarvitsemme uusia lahjoituksia, jotta voisimme jatkossakin tukea Åbo Akademin toimintaa sekä tiedettä, taidetta ja kulttuuria yhtä laajasti kuin nyt.

Miten Åbo Akademin säätiötä hallinnoidaan?

Säätiömme hallintomalliin kuuluu valtuuskunta, hallitus ja toimitusjohtaja. Valtuuskuntaan kuuluu vähintään 20 ja enintään 50 jäsentä. Toimitusjohtaja johtaa operatiivista toimintaa. Hallitus ja valtuuskunta eivät saa korvausta työstään. Kannatamme työssämme avoimuuden periaatetta ja julkaisemme muun muassa painetun ja sähköisen vuosikertomuksen.

Kuka voi hakea apurahaa Åbo Akademin säätiöltä?

Lue lisää eri tyyppisistä apurahoistamme kohdassa Apurahat

Voiko tilojanne vuokrata?

Sibeliusmuseo on tällä hetkellä ainoa vuokrattavissa oleva tilamme. Lue lisää Sibeliusmuseon tiloista: http://www.sibeliusmuseum.fi/fi/vuokraus/

Miten Tähtitorniin voi tutustua?

Järjestämme ryhmille opastettuja kierroksia. Avoimien ovien päivinä Tähtitorni on kaikille avoin, tiedotamme avoimista ovista Facebook-sivullamme, Instagramissa ja verkkosivuillamme. Ryhmät voivat varata opastetun kierroksen ottamalla yhteyttä: intendentti Ulrika Grägg, puh. 020 786 1416, 040 866 9777 tai toimitusjohtajan sihteeri Eva Perälä, puh. 0400 863 356, 020 786 1419.