Tutkimusrahoitus - Stiftelsen för Åbo Akademi sr

Tutkimusrahoitus

Åbo Akademin säätiö jakaa vuosittain 15–20 miljoonaa euroa avustuksina tieteeseen, tutkimukseen ja kulttuuriin. Yksi säätiön tärkeimmistä tehtävistä on Åbo Akademin taloudellinen tukeminen, ja siksi suurin osa tutkimusrahoituksesta kohdistetaan Åbo Akademille. Säätiö ja Åbo Akademi tekevät jatkuvaa ja pitkäjänteistä yhteistyötä vahvistaakseen ja kehittääkseen yhteisiä strategisia panostuksiaan tutkimukseen, vaikuttavuuteen ja yhteiskunnalliseen merkitykseen. Yhteistyö perustuu molempien organisaatioiden strategioihin ja toimintaa ohjaaviin arvoihin, jotka ovat kestävä kehitys, avoimuus, laatu ja yhteiskunnallinen merkitys. Käymme vuoropuhelua tunnistaaksemme, luodaksemme ja tukeaksemme Åbo Akademin tutkijoille ja tutkimusryhmille uusia mahdollisuuksia kukoistaa ja tuottaa tuloksia, jotka vievät johtavaa tutkimusta eteenpäin ja edistävät nykypäivän suurten yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemista.

Tutkimusrahoitukseen liittyvä yhteistyö kattaa useita säätiölle ja Åbo Akademille yhteisiä toiminta-alueita. Niistä tärkeimmät ovat

  • Åbo Akademin sisäiset kärkihankkeet
  • tutkijoille ja väitöskirjatutkijoille suunnatut apurahat ja stipendit sekä väitöskirjatutkijan tehtävät
  • erityisinvestoinnit esimerkiksi infrastruktuuriin, innovatiivisiin tutkimusideoihin ja liikkuvuuteen
  • Scholars at Risk ‑verkosto
  • investoinnit kulttuuritoimintaan, erityisesti Turussa ja ruotsinkielisessä Suomessa.

Rahoitushauista, joita kohdistetaan Åbo Akademissa suoritettaviin tutkimuksiin, ilmoitetaan Åbo Akademin kotisivuilla.

Tutkimusrahoitukseen liittyvät kysymykset:

Tutkimusjohtaja Ruth Illman
ruth.illman@stiftelsenabo.fi
050 361 7394