Tutkimusrahoitus - Stiftelsen för Åbo Akademi sr

Tutkimusrahoitus

Åbo Akademi ja Åbo Akademin säätiö työskentelevät jatkuvasti yhteistyön parantamiseksi ja kehittämiseksi. Lähtökohtana yhteistyölle toimivat organisaatioiden strategiat. Tavoitteena on luoda kattava kokonaiskuva Åbo Akademin ja säätiön yhteistyön strategisesta potentiaalista ja kehitysmahdollisuuksista. Åbo Akademi ja säätiö pyrkivät yhteistyössä vahvistamaan yhteisiä arvoja ja tavoitteita, molemminpuoleisen menestyksen saavuttamiseksi. Yhteistyötä ohjaa yhteinen johtoryhmä, jonka muodostavat rehtori Mikael Lindfelt (ÅA), tutkimusasioista vastaava vararehtori Stefan Willför (ÅA), toimitusjohtaja Lasse Svens (SÅA), sekä tutkimusvastaava Ruth Illman (SÅA). Toiminnan toteuttamisesta vastaa tutkimuskoordinaattori Linda Annunen (SÅA).

Tutkimusrahoituksen ympärille rakentuva yhteistyö sisältää muun muassa:

  • Åbo Akademin sisäiset kärkihankkeet
  • Tutkijoille suunnatut apurahat ja stipendit
  • Ympäristö- ja meribiologian oppiaineelle suunnattu tuki
  • Scholars at Risk -verkosto

Rahoitushauista, joita kohdistetaan Åbo Akademissa suoritettaviin tutkimuksiin, ilmoitetaan Åbo Akademin kotisivuilla (seuraavan kerran vuonna 2022).

Tutkimusrahoitukseen liittyvät kysymykset:

Tutkimuskoordinaattori Linda Annunen
linda.annunen@stiftelsenabo.fi
050 361 7394

Tutkimusvastaava Ruth Illman
ruth.illman@stiftelsenabo.fi
050 361 7394