Åbo Akademin säätiön tutkimuslaitos

Tutkimuslaitos koordinoi isoja ja strategisia panostuksia

By 17 tammikuun, 2019 No Comments

Tutkimuslaitoksensa kautta Åbo Akademin säätiö rahoittaa strategisia tutkimushankkeita, joilla on potentiaalia saavuttaa menestystä niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Tutkimuslaitoksen kautta ohjatulla rahoituksella tutkimusryhmät voivat edetä huipputasolle ja hakea ulkoista rahoitusta Suomen Akatemialta tai EU:lta – tiukassa kilpailussa muiden hankkeiden kanssa.

– Huippututkimusrahoitusta myönnetään hankkeille, jotka jo ovat korkeatasoisen tutkimuksen kärjessä. Tutkimuslaitoksen rahoituksen tarkoituksena on auttaa näitä hankkeita edelleen etenemään Suomen Akatemian Centre of Excellence -huippuyksiköksi tai EU-tasolle, sanoo Linda Annunen, joka toimii Åbo Akademin säätiön tutkimuslaitoksen tutkimuskoordinaattorina.
Yksi esimerkki isosta strategisesta tutkimuspanostuksesta on tutkimuslaitoksen koordinoima uusi huippuyksiköiden rahoitusohjelma, jossa jaetaan 1,5 miljoonaa euroa vuodessa kymmenen vuoden ajan vuosina 2019–2028. Åbo Akademin säätiön valtuuskunta päätti uudesta rahoituksesta toukokuussa 2018 Åbo Akademin 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi.

Tutkimuslaitoksen hallitus päättää kaksivaiheisen hakuprosessin ja ulkoisen asiantuntijapaneelin lausuntojen perusteella, mille hankkeille uutta huippututkimusrahaa myönnetään. Tutkimuslaitosta johtaa hallitus, jossa on kahdeksan jäsentä.

Uutena kriteerinä avoin tiede

Uutena hankkeiden arviointikriteerinä on open access eli avoin tiede.

– Tutkimustulokset tulee mahdollisuuksien mukaan julkaista niin, että ne ovat muiden saatavilla maksutta. Lisäksi tutkimuksessa kerätty aineisto, kuten laboratorionäytteet tai haastattelut, pitää arkistoida siten, että ne ovat käytettävissä myöhemmissä tutkimuksissa. Tutkimuksen tulee viedä tieteen maailmaa eteenpäin, Annunen toteaa.

Tuotteistaminen

Tutkimuslaitos tukee yhtenä strategisena kohteena Åbo Akademin tutkimustulosten tuotteistamista.

– Tuotteistamisen edistämiseksi järjestettiin keväällä 2018 Innovation Catalyst -ideakilpailu, jossa etsittiin Åbo Akademin tutkimushankkeissa syntyneitä innovaatioita ja keksintöjä.

Tutkimuslaitoksen kautta kanavoidaan myös esimerkiksi prosessikemian kansainvälisten Johan Gadolin -stipendiaattien sekä meribiologian C. O. Tallgren -professuurin rahoitus.