SijoitustoimintaxArtikkeli-3

Tiimi, joka sijoittaa tulevia sukupolvia varten

By 29 joulukuu, 2018 No Comments

Åbo Akademin säätiö sijoittaa omaisuuslajeihin, jotka tuottavat vakaata ja ennustettavissa olevaa kassavirtaa. Vuotuiset suoritukset ovat keskimäärin vastanneet noin kolmea prosenttia sijoitussalkun nettoarvosta. Vuonna 2017 säätiön tuki oli noin 15 % Åbo Akademin budjetista.

Sijoitusjohtaja Christian Backholm sanoo, että pää on pidettävä kylmänä eikä sijoittaessa pidä sortua ylisuuriin riskeihin. Tuoton on katettava vuotuiset maksut ilman, että pääoma pienenee, ja turvattava tuki myös tulevien sukupolvien työlle Åbo Akademissa.

Vähemmän kiinteistöjä, enemmän osakkeita

Nykyään puolet säätiön sijoituksista on kiinteistöissä, mutta tavoitteena on vähentää kiinteistöjen osuutta ja kasvattaa sen sijaan osakesijoitusten määrää nykyisestä viidestäkymmenestä prosentista. Osakesijoituksissa säätiö keskittyy vakiintuneisiin, vakaisiin laatuyhtiöihin, joilla on vahva tase ja vahva, vapaa kassavirta.

– Osakesalkku tuottaa hyvää kassavirtaa, kun taas nykyiset kiinteistöomistukset eivät kokonaisuutena tuota riittävästi. Kiinteistöistä luopuminen on kuitenkin pitkä prosessi, Backholm sanoo. Jos korkotaso nousee, investoinnit korkoinstrumentteihin voivat tulla taas ajankohtaisiksi. Säätiön hallitus on asettanut vuotuiseksi tavoitteeksi neljän prosentin tuoton inflaation jälkeen. Viimeiset kaksikymmentä vuotta tuotto on ollut keskimäärin yli neljä prosenttia.

Yhteiskuntavastuu on tärkeää

Åbo Akademin säätiö korostaa yhteiskuntavastuuta, ja siksi sijoituksista vastaava tiimi ottaa jokaisen sijoituspäätöksen yhteydessä kantaa siihen, kuinka kyseinen yhtiö huolehtii ympäristöstä, sosiaalisesta vastuusta ja hyvästä hallintotavasta, ESG:stä.

– Olemme huomanneet, että yhtiöt, jotka ottavat ESG-asiat vakavasti, tapaavat olla hyviä sijoituksia pitkällä aikavälillä, sekä tuoton että riskin osalta, sanoo Backholm.

Hän toteaa, että tämä on oikeastaan itsestään selvää. Se, jolla on siisti auto, on usein myös siisti koti. Sama pätee yhtiöihin.

– On selvää, että yhtiöllä menee paremmin, jos työntekijät ovat tyytyväisiä. Empiiriset tutkimukset osoittavat, että yhtiö, joka kantaa vastuuta ympäristöstä, sosiaalisista kysymyksistä ja hyvästä hallintotavasta, hoitaa asiansa myös muilla osa-alueilla. Sitä me sijoittajina arvostamme.

Suorilla sijoituksilla voi vaikuttaa

Säätiö tekee mieluummin suoria sijoituksia kuin esimerkiksi sijoittaa hedge-rahastoihin, ”koska niistä ei koskaan tiedä, mitä ne ovat syöneet”, kuten Backholm asian esittää.

– Tekemällä suoria osakesijoituksia tiedämme, mitä omistamme ja mihin olemme rahamme sijoittaneet. Suorien omistusten myötä meillä on myös paremmat mahdollisuudet vaikuttaa yhtiöihin ja edistää kestävää ja vastuullista toimintaa.

Viimeisten kolmen vuoden aikana säätiö on sijoittanut enemmän ruotsalaisten yhtiöiden osakkeisiin. Tällä hetkellä noin kymmenesosa osakeomistuksista on ruotsalaisissa osakkeissa, ja niiden osuus kasvaa hitaasti, mutta varmasti.

Syksyllä 2018 säätiön hallitus ottaa kantaa tulevien vuosien sijoitusstrategiaan.

– Haluamme laajentaa osakesijoituksia ja lisätä koko sijoitussalkun likviditeettiä, Backholm sanoo.