Tietoa Åbo Akademin säätiöstä

Åbo Akademin säätiö on turvannut tulevaisuutta jo yli sadan vuoden ajan tukemalla ruotsinkielistä tieteellistä tutkimusta, akateemista koulutusta ja kulttuuria Suomessa. Tärkein tehtävämme on tukea Åbo Akademi -yliopistoa. Toimintaamme kuuluu myös instituuttien, museoiden sekä tieteen ja kulttuurin saralla toimivien laitosten ylläpitäminen ja rahoittaminen sekä kirjakokoelmien, taidekokoelmien ja tieteellisten kokoelmien ylläpitäminen ja säilyttäminen. Omistamme, hallinnoimme, vuokraamme ja kehitämme kiinteistöjä, rakennuksia ja huoneistoja, jotka edistävät tarkoitustamme. Vuosittain jaamme 15–20 miljoonaa euroa palkintoina, tukina, apurahoina ja avustuksina.

Kaikelle toiminnallemme on ominaista yhteiskuntavastuu, läpinäkyvyys ja vaikuttavuus.

Säätiön olemassaolo perustuu yksityishenkilöiden panokseen

Åbo Akademin säätiö perustettiin 35 yksityishenkilön aloitteesta 18. kesäkuuta 1917. Alkupääomaa oli 3,47 miljoonaa sen aikaista markkaa. Tarkoituksena oli perustaa lahjoitetun pääoman tuoton turvin Turkuun Åbo Akademi -niminen korkeakoulu, jossa opetuskielenä olisi ruotsi, ja ylläpitää sen toimintaa. Åbo Akademi perustettiin vuonna 1918, ja sitä ylläpidettiin ilman valtion tai kunnan tukea 1950-luvun puoliväliin saakka. Vuonna 1956 Åbo Akademi sai ensimmäisen valtionavustuksensa, joka vastasi neljää prosenttia yliopiston kokonaisbudjetista. Vuosina 1970–1981 valtion osuus kasvoi 75 prosenttiin toiminnan kustannuksista. Lopulta vuonna 1981 Åbo Akademi valtiollistettiin viimeisenä yksityisenä korkeakouluna Suomessa. Säätiö ja yliopisto erotettiin juridisesti ja taloudellisesti toisistaan, ja Åbo Akademin säätiö sai uudet säännöt ja uuden aseman. Tänä päivänä Åbo Akademin säätiö on Suomen suurimpia säätiöitä. Toimintamme on mahdollista saamiemme lahjoitusten ansiosta.