Strategia, visio ja arvot - Stiftelsen för Åbo Akademi sr

Strategia, visio ja arvot

Strategiamme lyhyesti

  • Åbo Akademin säätiö harjoittaa kestävää ja tulevaisuuteen suuntautuvaa toimintaa ja jakaa siksi ainoastaan sellaisia avustuksia, jotka sijoitusten pitkän aikavälin tuotot mahdollistavat. Säätiö luo edellytykset sille, että Åbo Akademi pysyy elinvoimaisena yliopistona myös tuleville sukupolville.
  • Åbo Akademin säätiö on vastuullinen toimija niin sijoitusmarkkinoilla kuin Turun kaupunkikuvassa. Säätiö ylläpitää kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia ilmaston kannalta älykkäillä ratkaisuilla ja pyrkii tekemään niistä hiilineutraaleja vuoteen 2025 mennessä. Sijoituskohteiden arvioinnissa käytetään kestävän kehityksen periaatteita, ja säätiö sijoittaa ainoastaan yrityksiin, joilla on kestävät arvot.
  • Åbo Akademin säätiö on ruotsinkielisyyden mahdollistaja Suomessa. Åbo Akademille antamansa tuen, tieteellisen tutkimuksen, museotoiminnan ja kulttuuria tukevan toiminnan kautta säätiö mahdollistaa yhteiskunnan laajan sivistyksen.

Strateginen tavoitteemme vuodelle 2025

Åbo Akademin säätiö luo edellytykset sille, että Åbo Akademi säilyy tulevillekin sukupolville elinvoimaisena ruotsinkielisenä suomalaisyliopistona Turussa ja Pohjanmaalla.

Säätiön strategisena tavoitteena on vahvistaa Åbo Akademin taloudellisia, tieteellisiä ja yhteiskunnallisia toimintaedellytyksiä Turussa, Suomessa ja Pohjoismaissa. Säätiölle lahjoitetun kulttuuriperinnön vastuullisena hallinnoijana ja kehittäjänä säätiö vahvistaa tutkimusta, kulttuuria, ruotsinkielisyyttä Suomessa ja Åbo Akademin ympärillä olevaa kaupunkiympäristöä.

Visiomme vuodelle 2025

Åbo Akademin strategisena kumppanina Åbo Akademin säätiö takaa yliopiston koulutus- ja tutkimustoiminnan monimuotoisuuden ja laadun. Åbo Akademi kampuksineen vetää puoleensa ihmisiä yli kielirajojen ja muodostaa arvokkaan ja elinvoimaisen keskuksen Turkuun ja Vaasaan.

Säätiö on arvostettu ja vastuullinen tutkimuksen ja kulttuurin mahdollistaja ja ylläpitäjä sekä kunnioitettu strateginen kumppani Turun kulttuurin ja kaupunkikuvan kehittämisessä.

Menestyksekkään, nykyaikaisen ja kestävän säätiönhallinnon ja salkunhoidon ansiosta säätiö toimii suunnannäyttäjänä säätiömaailmassa ja varteenotettavana lahjoitusten hallinnoijana.

Arvomme

Yhteiskuntavastuu, avoimuus, laatu ja kestävä kehitys

Esimerkkejä arvojemme näkymisestä arjessamme

Yhteiskuntavastuu

Yhteiskunnassa säätiö toimii yli kielirajojen kulttuuria säilyttävänä ja tulevaisuutta rakentavana toimijana, jonka kaiken toiminnan ytimessä on kestävä kehitys. Säätiö ylläpitää kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia ja tukee kulttuuria säilyttävää toimintaa tulevien sukupolvien hyväksi. Åbo Akademille antamansa tuen, tieteellisen tutkimuksen ja museotoiminnan kautta säätiö mahdollistaa yhteiskunnan laajan sivistyksen.

Säätiö rahoittaa yhteiskuntaan myönteisesti vaikuttavia kohteita toimintansa tarkoituksen ja arvojen mukaisesti. Kaikkiin avustusten saajiin sovelletaan samoja periaatteita ja vaatimuksia.

Avoimuus

Toimintamme perustuu lahjoituksiin ja testamentteihin. Säätiö voi hallinnoida lahjoittajien perintöjä kestävästi ja pitkäjänteisesti lahjoittajien toiveiden mukaisesti. Viestimällä avoimesti hyvästä hallinnosta ja lahjoituksilla mahdollistettavista asioista vahvistamme kuvaa säätiöstä tulevien lahjoitusten varteenotettavana vastaanottajana.

Säätiö kertoo avoimesti ja selkeästi, millaisia apurahoja on haettavana, miten niitä haetaan sekä minkä kriteerien mukaan ja kenelle niitä myönnetään. Avustusten vaikuttavuutta tutkitaan, ja tuloksista viestitään selkeästi.

Kestävä kehitys

Säätiö harjoittaa ammattimaista ja pitkäjänteistä omaisuudenhoitoa ja viestii avoimesti sijoitusstrategiastaan. Omaisuudenhoidon korkea laatu mahdollistaa hyvän ja vakaan tuoton vuodesta toiseen. Kestävän kehityksen periaatteet otetaan huomioon sijoituskohteiden arvioinnissa soveltamalla ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hallintotapa-asioihin liittyviä ESG-kriteerejä. Säätiö sijoittaa ainoastaan yrityksiin, joilla on kestävät arvot. Kiinteistöjen hallinnoinnissa otetaan huomioon rakennusten koko elinkaari. Säätiö jakaa Turun kaupungin tavoitteen hiilineutraaliuden saavuttamisesta vuoteen 2029 mennessä.

Laatu

Åbo Akademin säätiö on arvostettu ja vastuullinen tutkimuksen ja kulttuurin ylläpitäjä, kunnioitettu strateginen kumppani, suunnannäyttäjä säätiömaailmassa ja varteenotettava lahjoitusten hallinnoija. Laatu on osa kaikkea säätiön toimintaa ja auttaa meitä saavuttamaan tavoitteemme. Omaisuudenhoito mahdollistaa hyvän ja vakaan tuoton. Säätiö on hyvän hallinnon suunnannäyttäjä ja toimii läpinäkyvästi noudattaen nykyaikaisia ja tehokkaita prosesseja. Säätiö arvostaa suuresti henkilökuntaansa, joka osallistuu aktiivisesti säätiön kehittämiseen. Henkilökunnan työhyvinvointi on säätiölle ensisijaisen tärkeää, ja heille tarjotaan hyvät mahdollisuudet jatkokoulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen.