Polin-instituutti - Stiftelsen för Åbo Akademi

Polin-instituutti

Inez ja Julius Polin -instituutti on paikka korkealuokkaiselle ja kansainvälisesti mielenkiintoiselle teologiselle tutkimukselle Åbo Akademissa. Instituutti toimii paikallisesti, kuitenkin pohjoismaisella ja kansainvälisellä suuntauksella. Toiminta koostuu tutkimushankkeista, postdoc-tutkijoista, pidemmistä ja lyhyemmistä väitöskirjastipendeistä, sekä instituuttiin kytköksissä olevien tutkijoiden matkakustannuskorvauksista. Instituutilla on oma tutkimusjohtaja ja koordinaattori. Instituutin toimintaa johtaa ja kehittää myös johtokunta, jonka jäsenet tulevat sekä ÅA:n sisältä, että ulkopuolelta. Åbo Akademin säätiöllä on johtokunnassa yksi jäsen. Johtokunta hakee rahoitusta toiminnalle Åbo Akademin rehtorilta, joka vuosittain laatii budjettihakemuksen Åbo Akademin säätiön hallitukselle.

Instituutin toiminnasta voit lukea lisää täällä (ruotsiksi tai englanniksi).

Lahjoittajista

Vuonna 1930 Julius ja Inez Polin tekivät lahjoituksen, joka johti heidän nimeään kantavan rahaston perustamiseen. Kirjeessään Åbo Akademin delegaatiolle vuonna 1935 Julius Polin kirjasi perustettavaksi tytärrahaston nimellä ”Julius Polins förfäders minne”, johon osa alkuperäisen rahaston tuotosta ohjattiin. Kyseinen rahasto perustettiin Julius Polinin kolmen esi-isän muistolle, jotka kaikki toimivat pappeina ja olivat kouluttautuneet Kungliga Akademin i Åbo sisällä. Lahjoituskirjeen mukaan vuosituotto tai siitä sopivaksi koettu osa käytettäisiin ”Suomessa olevien ruotsinkielisten teologiaopiskelijoiden tueksi”. Vuonna 1936, Julius Polin – neuvoteltuaan Åbo Akademin silloisen rehtorin Otto Anderssonin kanssa – teki kirjeeseen lisäyksen, jonka mukaan rahaston tuottoa voitaisiin myös ohjata ”tiedekunnan toiminnan kehittämiseksi”, jos ruotsinkielisten teologiaopiskelijoiden tarpeet jo muilla tavoin olisi täytetty. Nämä tarkoitukset toimivat edelleen Polin-instituutin johtotähtinä.

Yhteystiedot:

Polin-instituutin koordinaattori, Laura Wickström, polinkoordinator@abo.fi

Puheenjohtaja, professori Björn Vikström, bjorn.vikstrom@abo.fi

Åbo Akademi säätiön edustaja, tutkimuskoordinaattori Nina Blom, nina.blom@stiftelsenabo.fi