SäätiötxArtikkeli-2

Mitä säätiö tekee?

By 10 huhtikuun, 2019 No Comments

Suomessa on noin 2 800 rekisteröityä säätiötä. Niistä 800 on niin kutsuttuja pääomasäätiöitä, jotka jakavat avustuksia ja apurahoja yleishyödyllisiin tarkoituksiin, kuten tieteen, taiteen ja kulttuurin hyväksi. Toiset säätiöt ovat toiminnallisia säätiöitä, joiden tarkoitus on ylläpitää jotakin tiettyä toimintaa, kuten vanhainkoti- tai päiväkotitoimintaa. Keskitymme tässä tekstissä apurahoja jakaviin säätiöihin, joihin Åbo Akademin säätiö kuuluu.

Miten säätiö toimii?

Säätiö hoitaa omaisuuttaan säätiön perustajan määrittämän tarkoituksen mukaisesti.

Säätiön toimintaa ohjaavat säännöt. Ne määrittelevät muun muassa mikä säätiön tarkoitus on, millä tavoin säätiön tarkoitusta toteutetaan sekä miten säätiötä hallinnoidaan.

Säätiön on tavoiteltava ainoastaan tarkoituksensa toteuttamista. Säätiön hallinto vastaa varallisuuden huolellisesta hoidosta. Muun muassa säätiölaki ohjaa säätiön toimintaa. Säätiö eroaa yhdistyksestä, koska säätiöllä ei ole jäseniä. Säätiöllä ei myöskään ole omistajaa.

Mikä erottaa pääoman tuotosta?

Säätiö sijoittaa pääomaansa saadakseen tuottoa, jota käytetään säätiön tarkoituksen toteuttamiseen. Avustukset jaetaan sijoitetun pääoman tuotosta. Itse peruspääomaa ei jaeta. Mitä taitavammin pääoma on sijoitettu, sitä suurempia ovat jaettavat tuotot. Åbo Akademin säätiön tavoitteena on, että vuosittainen tuotto on neljä prosenttia pääoman arvosta, ja jaettava tuotto on kolme prosenttia.

Miten säätiötä johdetaan?

Åbo Akademin säätiön hallintomalli koostuu valtuuskunnasta, jossa on vähintään 20 ja enintään 50 jäsentä, hallituksesta sekä toimitusjohtajasta, joka johtaa säätiön päivittäistä toimintaa. Valtuuskunta ja hallitus eivät saa työstään korvausta. Åbo Akademin säätiö tavoittelee työssään läpinäkyvyyttä ja julkaisee muun muassa vuosikertomuksen sekä painetussa että sähköisessä muodossa.

Lähteenä käytetty Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan verkkosivustoa srnk.fi