Lahjoituksen tekeminen - Stiftelsen för Åbo Akademi

Lahjoituksen tekeminen

Lahjoitus Åbo Akademin säätiölle on lahja tulevaisuudelle

Åbo Akademin säätiö perustettiin vuonna 1917 kolmenkymmenenviiden yksityishenkilön lahjoituksella. Runsaat sata vuotta myöhemmin säätiö omistaa ja hallinnoi yli 400 rahastoa, jotka perustuvat säätiön vuosien mittaan saamiin testamentteihin ja muihin lahjoituksiin.

Tuemme Åbo Akademin toimintaa vuosittain noin 15 miljoonalla eurolla. Jaamme noin kaksi miljoonaa euroa stipendeinä perustutkinto-opiskelijoille ja tutkijoille sekä noin 1,5 miljoonaa euroa muiden tukien ja apurahojen muodossa. Ylläpidämme lisäksi uskonto- ja kulttuurihistorialliseen tutkimukseen erikoistunutta Donner-instituuttia.

Suomenruotsalaista kulttuurityötä edistämme mm. ylläpitämällä Ett Hem -museota ja Casa Haartmanin taiteilijakotia sekä tukemalla Sibelius-museota ja Åbo Svenska Teateria.

Sadan toimintavuotemme aikana vastaanotetut lahjoitukset mahdollistavat kaiken tämän ja paljon muuta.

Tule mukaan luomaan tulevaisuutta!

Otamme kiitollisuudella vastaan lahjoituksia yksityishenkilöiltä, yhteisöiltä ja yrityksiltä.

Lahjoituksen voi osoittaa säätiölle yleisenä tukena, jonka säätiö käyttää säännöissään määriteltyyn tarkoitukseen, tai suunnattuna tukena tiettyyn kohteeseen. Lahjoituksella voidaan myös luoda uusi rahasto, jonka käyttötarkoitus on säätiön yleishyödyllisen tehtävän mukainen.

Lisätietoja antaa talousjohtaja Marian Westerlund, puh. 040 7510 797, marian.westerlund(at)stiftelsenabo.fi

Pankkitilit

Nordea Bank Ab, FI12 2057 1800 0200 55, NDEAFIHH

Aktia Pankki Oyj, FI57 4055 4020 0013 74, HELSFIHH

Danske Bank Oyj, FI23 8200 4710 3324 72, DABAFIHH

Kirjoita viestikenttään maksun yhteydessä:

”Yleinen tuki”, tai

”Lahjoitus (lahjoituksen kohde)”, tai

”Lahjoitus (rahaston nimi)”

Rahankeräyslupa Suomessa

Rahankeräysluvan saaja

Åbo Akademin säätiö sr

Rahankeräysluvan  myöntäjä

Poliisihallitus

Rahankeräysluvan numero ja myöntämisajankohta

RA/2020/1534 1.12.2020

Toimeenpanoaloitusaika ja -alue

2.1.2021, koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuunottamatta.

Kerättävien varojen käyttötarkoitus

Kerätyt varat käytetään tai rahastoidaan lahjoittajan toiveita noudattaen, säätiön säännöissä mainittuun yleishyödylliseen tarkoitukseen (tuet Åbo Akademille, stipendit ja avustukset, avustukset Donner-instituutille tai Åbo Akademin säätiön tutkimuslaitokselle, avustukset museotoimintaan, tuet suomenruotsalaiselle kulttuurityölle).

Rahankeräyslupa Ahvenanmaalla

Rahankeräysluvan saaja

Åbo Akademin säätiö sr

Rahankeräysluvan numero ja myöntämisajankohta

ÅLR2023/6468/24.8.2023

Toimeenpanoaika ja -alue

1.9.2023-31.8.2024 Ahvenanmaan maakunta

Kerättävien varojen käyttötarkoitus

Säätiön säännöissä määriteltyä yleishyödyllistä tarkoitusta varten. Säätiön tehtävä on tukea Åbo Akademin toimintaa taloudellisesti. Lisäksi säätiön tarkoituksena on ylläpitää ja edistää suomenruotsalaista kulttuurityötä, erityisesti tieteellistä tutkimusta.

Keräystavat

Kirjeitse, internetissä ja sosiaalisessa mediassa sekä lehti-ilmoitusten kautta.

Säätiö lahjan vastaanottajana

Åbo Akademin säätiö ei ole verovelvollinen perinnöstä tai lahjasta.

Lahjoittajan oikeus verovähennykseen

Åbo Akademin säätiö on Verohallinnon nimeämä verovähennysoikeuteen oikeuttavan lahjoituksen saaja. Vähintään 850 euroa ja korkeintaan 50 000 euroa lahjoittanut yhteisö voi vähentää lahjoituksen verotuksessaan, edellyttäen että säätiö käyttää varat tieteen tukemiseen. Yksityishenkilöillä ei tällä hetkellä ole verovähennysoikeutta.