Työskentelyapurahahaastattelu

Haluamme tietää, mitä luokkahuoneessa tapahtuu, kun nuoret käyttävät puhelimiaan

By 29 joulukuun, 2018 No Comments

Verneri Valasmo, joka tekee väitöskirjatutkimusta Åbo Akademin kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunnassa Vaasassa, sai työskentelyapurahan Åbo Akademin säätiöltä vuodelle 2017.

– Apuraha merkitsi minulle todella paljon. Sen turvin pystyin olemaan viisi kuukautta Uppsalassa Ruotsissa ja osallistumaan kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimustyöhön siellä ja lopun aikaa keskittymään omaan tutkimustyöhöni. Se tuntui ylelliseltä.

Valasmo tutkii, miten älypuhelimet muuttavat vuorovaikutusta luokkahuoneessa ja kuinka sosiaalisuus ja sosiaalinen tila muuttuvat kouluissa puhelinten myötä. Kuinka nuoret käyttävät älypuhelinta luokkahuoneessa ja kuinka älypuhelin vaikuttaa osallistaviin tai poissulkeviin prosesseihin luokassa?

– Kuka on mukana siinä, mitä luokkahuoneessa älypuhelimen kautta tapahtuu? Käyttävätkö nuoret puhelinta vain itseään varten vai onko sen kautta mukana muita oppilaita? Minkälaisia impulsseja luokkaan tulee huoneen ulkopuolisilta ihmisiltä ja ryhmiltä? Minua kiehtoo myös se, kuinka älypuhelinten läsnäolo vaikuttaa ihmisten vuorovaikutukseen kasvokkain.

MONTA TALLENNETTUA TUNTIA ANALYSOITAVANA

Valasmon tutkimusmateriaali koostuu 113 tunnista videoita, joita hän ja hänen työtoverinsa nauhoittivat kahdessa suomenruotsalaisessa lukiossa. Toinen lukioista sijaitsee Uudellamaalla ja toinen Pohjanmaalla. Yhteensä he ovat kuvanneet kuudentoista opettajan opetusta viidessätoista eri aineessa.

– Olemme videoineet kokonaisia oppitunteja, mutta analyysini keskittyy tilanteisiin, joissa 16–18-vuotiaat oppilaat käyttävät puhelimiaan. Haluamme tietää, mitä he puhelimillaan tekevät ja mitä se merkitsee luokkahuoneessa tapahtuvalle vuorovaikutukselle, että he niitä käyttävät.

SANAKIRJOJA JA YHTEYDENPITOA KAVEREIDEN KANSSA

Valasmo toteaa, että nuoret käyttävät puhelimiaan oppituntien aikana paljon. He käyttävät sanakirjoja, laskevat, lukevat uutisia tai etsivät tietoa kouluun liittyviä tehtäviä varten – ja he pitävät yhteyttä muualla kuin samassa luokkahuoneessa oleviin kavereihinsa Snapchatin ja Whatsappin avulla tai katselevat valokuvia Instagramissa. Samaan aikaan opetus jatkuu luokassa tavalliseen tapaan.

Siinä, kuinka paljon nuoret käyttävät puhelinta luokkahuoneessa, on yksilöllisiä eroja.

Osa nuorista käyttää puhelinta ehkä 20 % luokkahuoneessa vietetystä ajasta, kun taas toiset eivät käytä puhelinta juuri lainkaan.

– Työskentelyapurahan saaminen sai minut tuntemaan, että työni on tärkeää myös muille kuin itselleni. Joku on kiinnostunut työni tuloksista ja maksaa minulle palkkaa tästä työstä. Ilman rahaa en olisi voinut tehdä tutkimusta.

Vuoden aikana Verneri Valasmo kirjoitti yhdessä työtovereidensa kanssa kaksi tieteellistä artikkelia. Tavoitteena on, että kasvatustieteiden alaan kuuluva väitöskirja on valmiina vuonna 2020.