H.W. Donnerin tutkimusrahasto - Stiftelsen för Åbo Akademi sr

H.W. Donnerin tutkimusrahasto

Englannin kielen ja kirjallisuuden tulevaisuudelle

Professori H.W. Donnerin intohimo englanninkieltä ja kirjallisuutta kohtaan jatkaa eloaan Åbo Akademin säätiön kautta. Tänään H.W. Donnerin rahaston avulla tuetaan Åbo Akademin englanninkielen ja kirjallisuuden oppiaineen opiskelijoita, tutkijoita ja opettajia. Åbo Akademin säätiö hallinnoi H.W. Donnerin tutkimusrahastoa. Säätiöllä on myös yksi edustaja rahaston lautakunnassa. Rahoitusta jaetaan muun muassa stipendien, tutkimusrahoitusten ja matkakustannuskorvausten kautta englannin kielen ja kirjallisuuden opiskelijoille, tutkijoille ja henkilökunnalle. Väitöskirjatyöhön suunnatut stipendit voidaan toissijaisesti myös kohdistaa muuhun humanistiseen tutkimukseen, joka sisältää tutkijavierailun englanninkieliseen maahan. Rahastolla on oma lautakunta, joka valmistaa ehdotuksen rahoituspäätöksistä. Lautakunta koostuu Åbo Akademin humanististen tieteiden, psykologian ja teologian tiedekunnan dekaanista, tutkimusasioista vastaavasta vararehtorista, tutkimus- ja koulutuspalveluiden johtajasta, sekä Åbo Akademin säätiön tutkimuskoordinaattorista. Lautakunnan sihteerinä toimii tiedekunnan controller.

Täällä voit lukea lisää rahaston stipendeistä (ruotsiksi tai englanniksi).

Lahjoittajasta

Professori Heinrich Wolfgang Donner (1904–1980) oli aikansa vaikutusvaltainen akateemikko ja anglisti, jota kiinnosti erityisesti renessanssin ja romantiikan englantilainen kirjallisuus. Kirjallisuuden historioitsijan ja apulaisprofessorin Joakim Otto Evert Donnerin poikana H.W Donnerin akateeminen polku aukesi varhaisessa vaiheessa. Valmistuttuaan filosofian kandidaatin tutkinnolla Uppsalan yliopistosta, Donner opiskeli englantia ja kirjallisuutta Oxfordin yliopistossa, jossa hän myös väitteli vuonna 1934. Kolme vuotta myöhemmin H.W. Donner siirtyi Turkuun hoitamaan äskettäin perustettua englannin kielen ja kirjallisuuden professuuria Åbo Akademissa. Uransa viimeisen viidentoista vuoden aikana (1951–1966) hän työskenteli englannin kielen professorina Uppsalan yliopistossa. H.W. Donnerille myönnettiin kunniatohtorin arvo sekä Åbo Akademissa että Uppsalan yliopistossa, ja hän jätti merkittävän jäljen molempien yliopistojen englannin oppiaineisiin.

Kuten isänsä, H.W. Donner piti tärkeänä sijoittaa tieteelliseen tutkimukseen ja tuleviin akateemisiin kykyihin. Testamentissaan hän lahjoitti merkittävän summan englannin kielen ja kirjallisuuden laitokselle. H.W. Donnerin rahasto antaa laitoksen opiskelijoille, tutkijoille ja opettajille mahdollisuuden hakea apurahoja asumiseen, matkustamiseen ja kirjallisuuden hankkimiseen mm. Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa.

Hänen esimerkkinsä kansainvälisesti tunnettuna tutkijana ja arvostettuna opettajana inspiroi edelleen oppiainetta. Englannin kielen laitos on myös useaan otteeseen voinut kutsua johtavia tutkijoita vierailevina H.W. Donner-professoreina, kehittäen tutkimusta ja opetusta. Tällä on ollut pysyvä positiivinen vaikutus aineen kehitykseen Åbo Akademissa.

Omien avokätisten lahjoitustensa lisäksi H.W. Donner kannusti myös sukulaisiaan lahjoittamaan Åbo Akademin säätiölle. Hän oli muun muassa ratkaisevassa osassa Olly ja Uno Donnerin testamenttilahjoituksessa, joka mahdollisti uskontohistorian ja kulttuurihistorian tutkimukseen erikoistuneen Donner-instituutin perustamisen vuonna 1959.

Yhteystiedot:

Sihteeri, controller Bodil Mattas (ÅA), bodil.mattas@abo.fi

Puheenjohtaja, dekaani Peter Nynäs (ÅA), peter.nynas@abo.fi

SÅA:n edustaja, tutkimuskoordinaattori Linda Annunen (SÅA), linda.annunen@stiftelsenabo.fi