Avustukset tutkimustyöhön

Toimintamme ydin on tieteellisen tutkimuksen ja ruotsinkielisen yliopisto-opetuksen tukeminen. Tutkimuslaitoksemme tekee yhteistyötä Åbo Akademin kanssa tunnistaaksemme strategisesti tärkeitä tutkimusalueita, joissa tuki saa myös suuren yhteiskunnallisen vaikuttavuuden. Jaamme myös työskentelyapurahoja väitöskirja- ja post doc -tutkijoille korkeintaan vuodeksi kerrallaan sekä apurahoja perustutkintoa opiskeleville. Vuonna 2017 jaoimme apurahoja kaikkiaan 2,1 miljoonaa euroa.

Lisätietoja tutkijoille apurahan hakemisesta

Lisätietoja opiskelijoille apurahan hakemisesta