Apurahat

Säätiön hallitus ja toimitusjohtaja voivat hakemuksesta myöntää avustuksia ja tukia sellaiseen toimintaan, jonka voi katsoa olevan säätiön tarkoituksen puitteissa. Vapaamuotoisiin hakemuksiin on liitettävä kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma. Allekirjoitetut hakemukset lähetetään postitse tai sähköpostitse säätiön toimistoon.

Avustuksen tai tuen saajien nimet julkaistaan säätiön hallituksen tai toimitusjohtajan tehtyä päätöksen myöntämisestä sekä säätiön kotisivuilla että säätiön vuosikertomuksessa.

Vuonna 2019 hallitus kokoontuu 23.1., 27.3., 16.5. ja 27-28.8. Loppuvuoden kokouspäiviä ei ole vielä lyöty lukkoon.