Åbo Akademin säätiön tutkimuslaitos

Åbo Akademin säätiön valtuuskunta perusti 12. kesäkuuta 1972 tutkimuslaitoksen Stiftelsens för Åbo Akademi Forskningsinstitut. Laitoksen tarkoituksena on tieteellisen, ensisijaisesti Åbo Akademin tutkijoiden tekemän tutkimuksen tukeminen.

Toiminta perustuu useammalle lahjoitukselle. Tutkimuslaitos edistää tieteellistä tutkimusta strategisin tutkimuspanostuksin ja tutkija-apurahoin. Åbo Akademille tutkimuslaitoksen kautta ohjattu kokonaisrahoitus on tällä hetkellä noin 3,5 miljoonaa euroa, josta neljän n.k. sisäisen huippuyksikön määräraha on 1,5 miljoonaa.

Tutkimuslaitosta johtaa hallitus, jossa kaudella 2016–2019 on kahdeksan jäsentä. Hallituksen puheenjohtaja on tj. Lilian Wikström (Karolinska Institutet Innovations Ab, Ruotsi) ja muut jäsenet rehtori Mikko Hupa (Åbo Akademi), professori Meri Larjavaara (ranskan kieli, Åbo Akademi), vararehtori Niklas Sandler (Åbo Akademi), Åbo Akademin säätiön tj. Lasse Svens, vararehtori Riitta Pyykkö (venäjän kieli, Turun yliopisto), professori Åsa von Schoultz (valtio-oppi, hallintotiede, Helsingin yliopisto) ja piispa Björn Vikström (Porvoon hiippakunta).

Instituutin koordinaattorina ja hallituksen sihteerinä toimii Linda Annunen.

Lue lisää tutkimuslaitoksen säännöistä (ruotsiksi).