Frågor och svar

Vad gör en stiftelse? Vem bestämmer i Stiftelsen för Åbo Akademi? Vem kan få bidrag? Här har vi svarat på några allmänna frågor om oss och mer allmänt om stiftelser.

Källa: Delegationen för stiftelser och fonder

Vad gör en stiftelse?

Det finns ca 2800 registrerade stiftelser i Finland, varav 800 är så kallade kapitalstiftelser som delar ut bidrag och understöd till allmännyttiga ändamål såsom vetenskap, konst och kultur. De övriga ca 2000 stiftelserna är verksamhetsstiftelser, med syftet att driva en specifik verksamhet såsom äldreboende eller daghem. Stiftelsen för Åbo Akademi är en kapitalstiftelse.

Hur fungerar en stiftelse?

En stiftelse förvaltar en förmögenhet för ett ändamål som stiftelsegrundaren har bestämt.
Stiftelsens verksamhet styrs av dess stadgar, som bland annat anger stiftelsens syfte och hur det ska uppnås samt hur stiftelsen ska förvaltas.

En stiftelse ska enbart arbeta för att förverkliga sitt ändamål. Stiftelsens styrelse ansvarar för att förmögenheten sköts omsorgsfullt. En stiftelses verksamhet styrs bland annat av lagen om stiftelser.

Vem äger en stiftelse?

En stiftelse har inga ägare. En stiftelse skiljer sig också från en förening, eftersom den inte har några medlemmar.

Vad är skillnaden mellan kapital och avkastning?

Stiftelsen för Åbo Akademi förvaltar sitt kapital så väl som möjligt för att den ska ge avkastning. Understödet delas ut ur den avkastning som den placerade förmögenheten ger. Själva grundplåten, kapitalet, rörs inte. Ju bättre placerade medel, desto större utdelning. Vi har som målsättning att den långsiktiga årliga reala avkastningen ska vara fyra procent av kapitalets värde och utdelningen tre procent.

Varför delar ni inte ut mera pengar?

Vi delar inte ut bidrag och understöd från vårt kapital, utan endast från den avkastning som våra placeringar ger. Ungefär hälften av våra placeringar är knutna till aktier. Vi strävar efter en jämn utdelning, trots att avkastningen kan variera mycket från år till år.

Varför behöver ni fler donationer?

En donation till oss är ett sätt att göra en insats för något man själv tycker att är viktigt med tanke på samhällsutvecklingen. För att kunna stödja Åbo Akademi minst lika mycket i fortsättningen som vi gör nu behöver vi nya donationer.

Hur styrs Stiftelsen för Åbo Akademi?

Vi har en administrativ modell med en delegation med minst 20 och högst 50 medlemmar, en styrelse och en skattmästare, som leder den dagliga verksamheten. Delegationen och styrelsen får ingen ersättning. Vi arbetar för öppenhet i vårt arbete bland annat genom att publicera en årsberättelse både i tryckt och elektronisk form.

Hur kan jag ansöka om en hyresbostad?

Fyll i en ansökan och läs mer om våra hyresbostäder på sidan Hyreslägenheter

Kan man hyra era lokaler?

Det går att hyra en del av lokalerna i Sibeliusmuseum. Läs mer om Sibeliusmuseums lokaler:
http://www.sibeliusmuseum.fi/sv/uthyrningar/

Kan man besöka observatoriet?

För allmänheten är det möjligt att besöka Observatoriet då vi har öppet hus. Vi informerar om öppet hus på vår Facebook-sida, på Instagram och på vår webbplats.

Vi ordnar guidade rundturer för grupper.

Situationen kring coronaviruset förändras dagligen. För att agera ansvarsfullt och inte utsätta någon för onödiga risker har Stiftelsen för Åbo Akademi 11.3.2020 beslutat att tillsvidare inhibera alla guidade rundturer i Observatoriet. Vi beklagar olägenheterna som detta medför.

Boka en guidning via museichef Ulrika Grägg, 020 786 1416, 040 866 9777 eller skattmästarens sekreterare Eva Perälä, 0400 863 356, 020 786 1419.