Donnerska institutets styrelse konstituerade sig - Stiftelsen för Åbo Akademi sr
Donnerska institutet

Donnerska institutets styrelse konstituerade sig

Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning, som verkar i anslutning till Stiftelsen för Åbo Akademi, har fått en ny styrelse för mandatperioden 1.7.2016–30.6.2019.

Vid sitt konstituerande möte i Åbo 3.10.2016 valde styrelsen prof. em. Tage Kurtén från Åbo Akademi till ordförande och prof. Mattias Gardell från Uppsala universitet till viceordförande.

De övriga styrelsemedlemmarna är docent Tiina Mahlamäki från Åbo universitet, prof. Lena Marander-Eklund från Åbo Akademi, prof. Peter Nynäs från Åbo Akademi och docent Mats Utas från Uppsala universitet. Som styrelsens sekreterare fungerar institutets föreståndare, docent Ruth Illman.

Donnerska institutet är beläget i Humanisticum, Biskopsgatan 13 i Åbo. Det Donnerska biblioteket, som utgör den största religionsvetenskapliga boksamlingen i Norden, är öppet för allmänheten vardagar kl. 9-16.