StipendierxArtikel-3

Donnerska institutets forskarstipendier delades ut

By 11 april, 2019 No Comments

Donnerska institutet har delat ut sina forskarstipendier för år 2019. Stipendierna kan sökas av doktorander som forskar kring frågor som berör religion i bred bemärkelse och enligt donatorernas önskan ges företräde åt sökande från Åbo Akademi och Uppsala universitet. I år inkom 20 ansökningar från doktorander i religionsvetenskap, teologins olika grenar, vårdvetenskap och kulturvetenskaper från flera olika nordiska universitet. Bland dessa utsåg institutets styrelse fem stipendiemottagare:

Karoliina Dahl, religionsvetenskap, Åbo Akademi (12 mån)
Maximilian Broberg, religionssociologi, Uppsala universitet (6 mån)
Ernils Larsson, religionshistoria, Uppsala universitet (6 mån)
Karen Swartz, religionsvetenskap, Åbo Akademi (6 mån)
Laura Wickström, religionsvetenskap, Åbo Akademi (6 mån)

Stipendiaterna presenterar sig själva och sin forskning på vår webbplats: https://www.donnerinstitute.fi/stipendiater-2019/

Under årets lopp kommer de också att berätta mera om sin forskning på DI-webben och i nyhetsportalen Katsomukset.fi: https://katsomukset.fi

***

The Donner Institute Research Scholarships have been awarded

The Donner Institute has awarded research scholarships for the year 2019. The scholarships are awarded to doctoral students, whose research pertains to religion in a broad sense and, in accordance with the will of the donors, priority is given to applicants from Åbo Akademi University and Uppsala University. This year, the institute received twenty applications from doctoral students in comparative religion, different fields of theology, health sciences and cultural studies from several Nordic universities. Among these, the board of the institute selected five grant recipients:

Karoliina Dahl, Comparative Religion, Åbo Akademi University (12 months)
Maximilian Broberg, Sociology of Religion, Uppsala University (6 months)
Ernils Larsson, History of Religions, Uppsala University (6 months)
Karen Swartz, Comparative Religion, Åbo Akademi University (6 months)
Laura Wickström, Comparative Religion, Åbo Akademi University (6 months)

The scholarship holders present themselves and their research on our website: https://www.donnerinstitute.fi/en/scholarships-2019/

During the year, they will also tell more about their research in blog posts here at the DI web and in the research portal Katsomukset.fi: https://katsomukset.fi

Ruth Illman
Föreståndare/Director
Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning