Donnerska institutets forskarpris år 2016 till FD Anu Isotalo - Stiftelsen för Åbo Akademi sr
Donnerska institutetPristagare

Donnerska institutets forskarpris år 2016 till FD Anu Isotalo

Donnerska institutet for religionshistorisk och kulturhistorisk forskning i Åbo har beslutat att tilldela FD Anu Isotalo institutets forskarpris för år 2016. Isotalo belönas för sin doktorsavhandling Mistä on hyvät tytöt tehty? Somalitytöt ja maineen merkitykset [What are good girls made of? Somali Girls and Meanings of Reputation] som lades fram vid Åbo universitet år 2015.

Forskarpriset utdelas årligen till en forskare på området religionsvetenskap för en betydelsefull och relativt nypublicerad monografi eller artikel, i tryckt eller digital form. Prissumman är 5 000 euro

I sin avhandling analyserar Isotalo hur somaliska flickors goda eller dåliga rykte definieras i en lokal diaspora, Åbo. Centrala frågor är hur det goda ryktet upprätthålls och hur en flicka genom att synas för mycket i det offentliga rummet kan förlora det. Fokus ligger på begrepp såsom sexualitet, kroppslighet och kön, etnicitet, identitet, religiös tradition och relationer mellan generationerna.

I sin prismotivering konstaterar institutets styrelse:

”Avhandlingens styrka är det etnografiska perspektivet i kombination med ett reflexivt förhållnings­sätt som ger en viktig inblick i unga somaliska flickors liv i Finland. Isotalo problematiserar både inträdet i och utträdet ur fältet och för en avancerad etisk diskussion kring sin roll i fältet och behovet av anonymisering av materialet. Hennes etnografi är inkännande och detaljerad. Sitt teoretiska avstamp tar Isotalo i genusforskning, närmare bestämt Judith Butlers performativa förståelse av kön, det vill säga hur kön och kropp ’görs’ i hennes material. Hon lägger även fram tankar om makt och aktörskap vilket innebär en insikt i hur bland annat människans val ska förstås. Därtill studeras kön och konstruktionen av flickornas rykte utgående från rumsliga perspektiv. Läsaren får en god insikt i hur flickorna resonerar kring frågor om rörelseutrymme, sexualitet och identitet, somaliskhet i relation till finländskhet. Detta möjliggörs genom ett inifrån-perspektiv, genom talrika citat som kommenteras och analyseras. Samtidigt som avhandlingen i hög grad är empirisk, bygger den på aktuell, välvald och genomarbetad teori. Avhandlingen är ett synnerligen moget alster. Texten är läsbar och ger en god och uttömmande inblick i fältet som undersöks.”