Docent Ruth Illman vald till ny medlem i SLS vetenskapliga råd - Stiftelsen för Åbo Akademi sr
Donnerska institutet

Docent Ruth Illman vald till ny medlem i SLS vetenskapliga råd

Docent Ruth Illman och professor Pauline von Bonsdorff valdes till nya medlemmar i SLS vetenskapliga råd vid årsmötet den 6 april 2017. Illman och von Bonsdorff efterträder professor Fred Karlsson och professor Johannes Brusila som inte ställde upp för återval.

Ruth Illman är docent i religionsvetenskap och föreståndare för Donnerska institutet för religions- och kulturhistorisk forskning. Till hennes expertområden hör bland annat religionsdialog och modern judendom.

Vetenskapliga rådet är tillsammans med finansrådet Svenska litteratursällskapets högsta förtroendeorgan. Rådet ska säkerställa att SLS vetenskapliga och kulturella syfte förverkligas. Vetenskapliga rådet sammanträder nio gånger per år.

http://www.sls.fi/sv/vetenskapligt-rad