Kulturbärande verksamhet-arkiv - Sida 2 av 3 - Stiftelsen för Åbo Akademi sr