Kulturbärande verksamhet-arkiv - Stiftelsen för Åbo Akademi