Bidrag och understöd-arkiv - Stiftelsen för Åbo Akademi