Heidi Furu, författare på Stiftelsen för Åbo Akademi sr