Auli Falkenstam, författare på Stiftelsen för Åbo Akademi sr