Att skapa en stjärna och förädla ett kvarter – nybygget i kvarteret Stjärnan tar form - Stiftelsen för Åbo Akademi
Fastigheter

Att skapa en stjärna och förädla ett kvarter – nybygget i kvarteret Stjärnan tar form

En preliminär skiss av nybygget i kvarteret Stjärnan. Bild: Sigge Arkkitehdit.

Kvarteret Stjärnan vid Biskopsgatan blir en plats för gemenskap. Akademidirektör Heidi Backman vid Åbo Akademi och fastighetschef Mika Soinio på Stiftelsen för Åbo Akademi berättar mer om det betydelsefulla byggprojektet.

Vad byggs i kvarteret Stjärnan?

– Vi bygger kontor och hybridlokaler för kommande hyresgäster, hit hör bland andra Åbo Akademi. I första hand riktar vi in oss på sådan verksamhet som ger synergier och stöder universitetets verksamhet, säger Mika Soinio, fastighetschef på Stiftelsen för Åbo Akademi.

Byggstart för den nya fastigheten är senast sommaren 2023, och byggnaden ska stå klar i slutet av år 2024.

– Syftet är att förbättra hela kvarteret Stjärnan och förena den nya byggnaden med Boktornet och Handelshögskolan, säger Mika Soinio.

Byggnaderna i kvarteret kommer att bilda en enhet, så att man kan röra sig inomhus från en byggnad till en annan. Samtidigt satsar man på mera gemensamma och delade utrymmen, såsom konferensrum.

Parkeringen som funnits på innergården försvinner, och i stället flyttas bilarna under jorden. Innergårdarna förnyas för att bli trevligare och det byggs gröna tak för vattenavrinning.

Hur beaktas ansvar och hållbarhet i byggandet?

– Vi har valt RTS-certifikat för byggprojektet. Det är ett finländskt miljöcertifieringssystem som tar hänsyn till förhållandena i Finland då man beaktar miljöaspekter.

Under bygget minimeras kolavtrycket och leverantörerna ska förbinda sig till kolneutrala planer. Certifikatet är utvecklat av Rakennustieto.

Gadolinia. Foto: Nawras Odda

Vad bevaras av Gadolinia?

– Kafédelen i Gadolinia och terrassen utanför ska bevaras enligt Åbo museicentrals önskemål, säger Soinio.

Den gamla kafédelen kommer att integreras i den nya fastigheten och även i fortsättningen användas som kafé eller restaurang.

Rivningslovet gäller den sex våningar höga så kallade laboratoriebyggnaden. Rivningsarbetet inleddes i augusti med att riva inredning och asbest inuti fastigheten.

Därefter påbörjas den mer synliga delen av rivningsarbetet då ytterväggarna rivs med grävmaskiner. Totalt beräknas rivningen av byggnaden ta sex månader och vara klar i slutet av februari 2023.

Akademidirektör Heidi Backman. Foto: Annika Welling-Nyberg

Vilka av akademins verksamheter kommer att finnas i kvarteret Stjärnan?

– I kvarteret Stjärnan samlas funktioner som är gemensamma för alla, rådgivning och stöd av olika slag, bibliotekstjänster, restaurang, kafé, utrymmen för undervisning, grupparbeten och individuellt lärande. Det innebär att stora delar av universitetsservice kommer att placeras här, liksom även fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi, särskilt samhällsvetenskaperna och ekonomiutbildningen, säger Heidi Backman, akademidirektör på Åbo Akademi.

– Åbo Akademis biblioteks verksamhet finns nu på tre ställen i Åbo och kommer att koncentreras till kvarteret Stjärnan, där biblioteket redan är verksamt i Boktornet. Från tidigare finns också teologin representerad i kvarteret i Theologicum och i Teologiska annexet, säger Backman.

Hur ser Åbo Akademis visioner ut för kvarteret Stjärnan?

– Den historiska miljön kring kvarteret Stjärnan, där Finlands första skola grundades på 1200-talet och första universitet grundades på 1600-talet, är förpliktande och inspirerande. Kvarteret Stjärnan, ett namn som kommer från Engels stadsplan, ska bilda ett centrum för Åbo Akademis campus vid Biskopsgatan i Åbo. Vår tanke är att de tre centrala noderna, Stjärnan, Aurum och Arken bildar en fungerande helhet för campusområdet och för de rörelseströmmar som nu finns i området, säger Backman.

Stjärnan ska bli en mötesplats för alla vid Åbo Akademi, både personal och studerande.

– Efter pandemin är det tydligare än någonsin att vi behöver gemenskap och interaktivitet. En bild vi har för våra nya utrymmen är samtal och samvaro kring en lägereld, men här ska också erbjudas möjligheter till att äta lunch eller dricka kaffe tillsammans, att vila eller göra något skojigt eller helt enkelt att få det stöd man behöver. Om vi lyckas väl i vår vision är nybygget i kvarteret Stjärnan ett slags vardagsrum, där olika funktioner kan samsas och där det känns naturligt att samlas.

– Vi vill också bjuda in samhället omkring och olika aktörer till att ta del av den akademiska världen till exempel inom ramen för det som kallas citizen science. När vi planerat vårt nya campuskoncept har vi zoomat ut ordentligt och identifierat olika behov som finns på området. Många skulle till exempel gärna se en livsmedelsbutik, en bar, kanske en bokaffär eller övernattningsmöjligheter på campus. För våra studerande är det viktigt att det finns utrymmen för samvaro av olika slag på campus, säger Backman.

Byggprojektet i kvarteret Stjärnan

• Byggherre: Stiftelsen för Åbo Akademi
• Arkitektritning: Sigge Arkkitehdit, huvudplanerare: Pekka Mäki
• Projekt- och byggledning: Ramboll CM
• VVS: Granlund Turku
• El- och brandsäkerhet: Rejlers Finland
• Byggnadskonstruktion: Sweco Rakennetekniikka

Text: Heidi Furu