Årets Per Brahe-pris till ED Shahrokh Nikou - Stiftelsen för Åbo Akademi
Pristagare

Årets Per Brahe-pris till ED Shahrokh Nikou

Stiftelsens för Åbo Akademi styrelse har i år beslutat dela ut Per Brahe-priset till forskaren och vikarierande akademilektorn i informationsssystem, ED Shahrokh Nikou.

Styrelsens ordförande, kommerserådet Peter Boström överräckte forskarstipendiet om 12 000 euro till ED Nikou i samband med delegationens höstmöte 14.12.2016.

Priset till ”en lovande forskare vars fortsatta anknytning till Åbo Akademi är synnerligen önskvärd” har sedan år 1987 delats ut till sammanlagt 36 personer.