PristagarexArtikel-1

Årets Per Brahe-pris till docent Annika Meinander

By 10 december, 2019 No Comments

Stiftelsen för Åbo Akademi har delat ut Per Brahe-priset år 2019 till doktor i biokemi, docent Annika Meinander.

Annika Meinander disputerade vid Åbo Akademi år 2007 med huvudämnet biokemi. Efter tre år som post doc-forskare vid Institute of Cancer Research i London återvände hon till Åbo Akademi år 2010 för att sköta ett vikariat som akademilektor och en tidsbunden befattning som universitetsforskare. Meinander erhöll Finlands Akademi-finansiering som akademiforskare för åren 2014–2019. För närvarande arbetar hon som vikarierande akademilektor i cellbiologi och fungerar även som ämnesansvarig för cellbiologi. Sedan 2017 är Meinander utnämnd till docent i molekylär genetik vid Fakulteten för naturvetenskaper och teknik.

Meinanders forskning fokuserar på de molekylära cellfunktionerna som ligger bakom kroniska inflammationstillstånd, speciellt i tarmen. I sitt laboratorium har Meinander byggt upp ett för Åbo Akademi nytt modellsystem med bananflugan (Drosophila melanogaster) som försöksorganism för att undersöka hur celler som är i inflammationstillstånd signalerar inom sig och till varandra. Meinander har lyckats erhålla framstående finansiering för sin forskning, framför allt Finlands Akademis akademiforskartjänst och från denna höst ny projektfinansiering från Finlands Akademi. Hon har även erhållit omfattande finansiering från bland annat Sigrid Juselius stiftelse, Medicinska Understödsföreningen Liv och Hälsa samt Magnus Ehrnrooths stiftelse. Meinander är även en av forskningsledarna i den interna spetsforskningsenheten CellMech.

Meinander nominerades till priset av fakulteten för naturvetenskaper och teknik (FNT) vid Åbo Akademi. I motiveringen nämns att Meinander är en forskare med ett sällsynt brett kunnande och en omtyckt forskningsledare och handledare, som framgångsrikt arbetar med individerna i sin redan nu internationellt erkända forskningsgrupp. Hon är också en utmärkt lärare som använder olika typer av undervisningstekniker och är mån om att utveckla undervisningen vid fakulteten. Hon är snabb, noggrann, effektiv, djärv och mycket produktiv. Hon jobbar systematiskt framåt i teamanda på ett transparent och målmedvetet sätt.

Meinander har även varit medlem i Åbo Akademis styrelse och fakultetsråd och framgångsrikt engagerat sig inom såväl undervisning, forskning som administrativa uppgifter.

Stiftelsens för Åbo Akademi styrelse delar årligen ut Per Brahe-priset åt en forskare, vars fortsatta anknytning till Åbo Akademi är synnerligen önskvärd. Prissumman är 12 000 euro. Priset överräcks av Stiftelsens för Åbo Akademi styrelseordförande, advokat, JD Gisela Knuts i samband med att delegationen för Stiftelsen för Åbo Akademi håller sitt höstmöte i Åbo tisdagen den 10 december kl. 17.

Av Stiftelsens för Åbo Akademi styrelse utdelade Per Brahe-pris
Åbo Akademin säätiön hallinnon myöntämät Per Brahe-palkinnot

Professor Ralf-Johan Back, MNF 1987
Tekn.dr Rainer Ekman, KTF 1988
Ped.dr Sven-Erik Hansén, PF 1988
Docent Göran Djupsund, PF 1989
Professor Jarl Rosenholm, MNF 1989
Professor Allan Rosas, ESF 1990
Fil.lic. Ulrika Wolf-Knuts, HF 1990
Fil.dr Jan Näsman, KTF 1991
Docent Henrik Saxén, KTF 1991
Docent Erik Bonsdorff, MNF 1992
Fil.dr Åsa Ringbom, HF 1993
Professor Christer Carlsson, ESF 1994
Fil.dr Peter Slotte, MNF 1995
Teol.dr Antti Laato, TF 1996
Tekn.dr Kurt-Erik Häggblom, KTF 1997
PeD Michael Uljens, PF 1998
FD, docent Jouko Peltonen, MNF 1999
Docent, TkD Johan Bobacka, KTF 2000
PhD Anders W. Sandvik, MNF 2001
FD Ann-Catrin Östman, HF 2002
Professor Reko Leino, MNF 2003
FD Ruth Illman, HF 2004
Docent Päivi Mäki-Arvela, KTF 2004
Docent Mika Linden, MNF 2005
PD Åsa Bengtsson, ESF 2005
ED Nina Kivinen, ESF 2006
FD Carita Kvarnström, TkF 2006
FD Peter Mattjus, MNF 2007
FD Jukka Corander, MNF 2008
– 2009
PD Peter Söderlund, Statsvetenskapliga inst. 2010
TD Patrik Hagman, Teologiska fakulteten 2011
PhD Parvez Alam, Inst. för kemiteknik 2012
TkD Tiina Saloranta, Inst. för kemiteknik 2013
PhD Niklas Sandler, Inst. för biovetenskaper 2014
FD Fredrik Petersson, Humaniora, psykologi och teologi 2015
ED Shahrokh Nikou, Samhällsvetenskaper och ekonomi 2016
TkD Jessica Rosenholm, Fakult. för naturvetensk. och teknik 2017
DrPH Anna K. Forsman, Fakult. för pedagogik och välfärdsstudier 2018