Organisation

Till Delegationens uppgifter hör bl.a. val av styrelsemedlemmar och nya delegationsmedlemmar. Stiftelsens styrelse ansvarar för och övervakar förvaltningen av stiftelsens ekonomiska och övriga angelägenheter. Skattmästaren ansvarar för den löpande förvaltningen under inseende av och på basen av fullmakter beviljade av stiftelsens styrelse.

Delegationen 2017

 • Minister Christoffer Taxell, ordförande
 • Regeringsrådet Paulina Tallroth, viceordförande
 • Skattmästare Lasse Svens, föredragande
 • Ekonomidirektör Marian Westerlund, sekreterare

Medlemmar –  Mandatperiod:

 • Förvaltningsdirektör Ulla Achrén, 2017 – 2021
 • Ekonomie magister, jur. kand. Kaj-Gustaf Bergh, 2016 – 2020
 • Kommerserådet Peter Boström, 2013 – 2017
 • Kanslirådet Roger Broo, 2014 – 2018
 • Ekonomie magister Ebba Dåhli, 2016  -2020
 • Senior Solutions Consultant Sara Eklund, 2013 – 2017
 • Filosofie doktor Agneta Eriksson-Granskog, 2014 – 2018
 • Teknologiedoktor Heidi Fagerholm, 2017 – 2021
 • Diplomingenjör Lars Fagerholm, 2015 – 2019
 • Politices magister Riina Forsman (AF), 2017 – 2018
 • Diplomingenjör Christian Fredriksson, 2014 – 2018
 • Ekonomie magister Christel von Frenckell-Ramberg, 2016 -2020
 • Diplomingenjör Leif Frilund, 2018 – 2021
 • Master of Arts Emilie Gardberg, 2013 – 2017
 • Teknologie doktor Lars Gädda, 2014 – 2018
 • Filosofie magister Martina Harms-Aalto, 2017 – 2021
 • Vicehäradshövding Tomas Häyry, 2013 – 2017
 • Verkställande direktör Jan Inborr, 2013 – 2017
 • Verkställande direktör Marcus Karsten, 2016 – 2020
 • Ekonomie magister Timo Ketonen, 2014 – 2018
 • Politices magister Torbjörn Kevin,  2013 – 2017
 • Juris doktor Gisela Knuts, 2017 – 2021
 • Ekonomie magister Juha Koponen, 2013 – 2017
 • Politices magister Susanna Korpivaara, 2015 – 2019
 • Diplomekonom Johan Kronberg, 2014 – 2018
 • Diplomingenjör Bertel Langenskiöld, 2016 – 2020
 • Landshövding Peter Lindbäck, 2017 – 2021
 • Kommerserådet Folke Lindström, 2015 – 2019
 • Senior Advisor Jan Lång, 2015 – 2020
 • Professor Jorma Mattinen, 2017 – 2021
 • Ekonomie magister Bjarne Mitts, 2015 – 2019
 • Affärsutvecklingschef Pia Nilsson, 2015 – 2020
 • Politices magister Marcus Rantala, 2017 – 2021
 • Politices magister Lena Skogberg, 2014 – 2018
 • Politices magister Michael Smirnoff, 2015 – 2019
 • Professor Marianne Stenius, 2014 – 2018
 • Ekonomie magister Lasse Svens, 2017 – 2021
 • Regeringsrådet Paulina Tallroth, 2017 – 2021
 • Minister Christoffer Taxell
 • Vicehäradshövding Astrid Thors, 2013 – 2017
 • Politices doktor Teija Tiilikainen, 2014 – 2018
 • Riksdagsledamot, PM Stefan Wallin, 2014 – 2018
 • Politices magister Marina von Weissenberg, 2013 – 2017
 • Filosofie magister Tom Westerén (AF), 2017 – 2018
 • Kammarrådet Henry Wiklund, 2014 – 2018
 • Vicehäradshövding Stefan Wikman, 2014 – 2018
 • Biskop Björn Vikström, 2015 – 2019
 • Filosofie doktor Lilian Wikström, 2015 – 2019

Styrelsen 2017

 • Kommerserådet Peter Boström, ordförande
 • EM Ebba Dåhli
 • EM, företagare Timo Ketonen
 • Advokat, jur. dr. Gisela Knuts
 • DE Johan Kronberg
 • Senior Advisor Jan Lång
 • PM, riksdagsledamot Stefan Wallin, viceordförande

Skattmästare Lasse Svens, styrelsens föredragande.

Ekonomidirektör Marian Westerlund, styrelsens sekreterare.

Styrelsen konstituerade sig vid årets första möte 24.1.2017.

Stiftelsens för Åbo Akademi skattmästare

EM Lasse Svens, tfn 020 786 1411, fax 020 786 1439, e-post lasse.svens(at)stiftelsenabo.fi

Skattmästarens sekreterare Eva Perälä, tfn 0400 863 356, 020 786 1419, fax 020 786 1439, e-post eva.perala(at)stiftelsenabo.fi