Stiftelsen

Stiftelsen för Åbo Akademi grundades 1917 på initiativ av 35 privatpersoner.
Stiftelsens ändamål är att ekonomiskt delta i upprätthållandet av Åbo Akademi såsom ett i Åbo stad verksamt svenskspråkigt universitet samt att även i övrigt stödja och främja finlandssvenskt kulturarbete, särskilt vetenskaplig forskning. Stiftelsen förverkligar sin huvuduppgift genom att årligen överlämna ett bidrag om 10-15 miljoner euro till Åbo Akademi. År 2016 uppgick stödet till Åbo Akademi till 17,2 milj. euro. Sitt ändamål att stöda vetenskaplig forskning fullföljer stiftelsen bl.a. genom att upprätthålla Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning samt Stiftelsens för Åbo Akademi forskningsinstitut. Stiftelsen stöder finlandssvenskt kulturarbete bl.a. genom att upprätthålla Sibeliusmuseum, museet Ett Hem, Kankas gård och genom att ställa teaterbyggnaden till Åbo Svenska Teaters disposition.

Huvuddelen av stiftelsens kapital är placerat i aktier och fastigheter. En stor del av fastigheterna används av Åbo Akademi eller andra utbildningsenheter.

Stiftelsens för Åbo Akademi stadgar

Stiftelsens årsmagasin lyfter fram aktuella satsningar och teman.