Institut

Forskningsinstitutet

Stiftelsens för Åbo Akademi forskningsinstitut, som grundades av Stiftelsens för Åbo Akademi delegation den 12 juni 1972, har som ändamål att stöda vetenskaplig forskning och i första hand forskning som utförs av forskare med anknytning till Åbo Akademi.

Verksamheten grundar sig på ett flertal donationer. Forskningsinstitutet befrämjar vetenskaplig forskning vid Åbo Akademi genom strategiska forskningssatsningar och forskarstipendier. För tillfället är den totala finansieringen som riktas till Åbo Akademi via Forskningsinstitutet ca 3,5 miljoner euro, varav bidraget till de fyra s.k. interna spetsenheterna utgör 1,0 miljoner euro.

Institutet förvaltas av en styrelse som har åtta medlemmar för perioden 2016-2019.

Styrelsens ordförande är VD Lilian Wikström (Karolinska Institutet Innovations Ab, Sverige) och de andra medlemmarna är rektor Mikko Hupa (Åbo Akademi), professor Meri Larjavaara (franska språket, Åbo Akademi), vicerektor Niklas Sandler (Åbo Akademi), Stiftelsens för Åbo Akademi skattmästare Lasse Svens, vicerektor Riitta Pyykkö (ryska språket, Åbo Universitet), professor Siv Björklund, (nordiska språk, Vasa Universitet) och biskop Björn Vikström (Borgå stift).

Institutets koordinator och styrelsens sekreterare är teknologie doktor Hanna Lindqvist (tfn +358 50 321 9444).

Forskningsinstitutet har sina utrymmen i Humanisticum på Biskopsgatan 13 i Åbo.

Läs mera i institutets  Stadgar 14122011

Donnerska institutet

Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning är ett privat forskningsinstitut som upprätthålls av Stiftelsen för Åbo Akademi. Institutet grundades år 1959 som resultat av en omfattande donation av Uno och Olly Donner. Donators avsikt med donationen är “[…]att på strängt vetenskaplig grund befrämja religionshistorisk och kulturhistorisk forskning[…]”. Detta syfte tillgodoser Donnerska institutet genom att upprätthålla ett vetenskapligt specialbibliotek, benämnt Steinerbiblioteket, stöda forskning inom institutets område genom stipendier, samt anordna kongresser och seminarier.

Donnerska institutets för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning styrelse för mandatperioden 1.7.2016–30.6.2019:

Styrelsens ordförande är professor emeritus Tage Kurtén (Åbo Akademi) och professor Mattias Gardell (Uppsala universitet) är viceordförande.

De övriga styrelsemedlemmarna är docent Tiina Mahlamäki (Åbo universitet), professor Lena Marander-Eklund (Åbo Akademi), professor Peter Nynäs (Åbo Akademi) och docent Mats Utas (Uppsala universitet). Som styrelsens sekreterare fungerar institutets föreståndare, docent Ruth Illman.

Donnerska institutet är beläget i Humanisticum, Biskopsgatan 13 i Åbo. Det Donnerska biblioteket, som utgör den största religionsvetenskapliga boksamlingen i Norden, är öppet för allmänheten vardagar kl. 9-16.

Läs mera om Donnerska institutet