Testamentera och donera

Att testamentera sin kvarlåtenskap till en stiftelse eller för ett ändamål man känner starkt för eller att inrätta en fond, vars avkastning skall användas för allmännyttigt ändamål är ett naturligt val för mången.

Jubileumsutställningen ”Donatorer” 1917-2007