Earth Hour 25.3.207

24 mars 2017

Även detta år deltar Stiftelsen för Åbo Akademi i Earth Hour-klimatkampanjen genom att lördagen den 25 mars kl. 20.30-21.30 släcka belysningen i och runt Observatoriet. Stiftelsen har deltagit i denna kampanj sedan år 2009, dvs när kampanjen startade i Finland.

http://www.earthhour.fi/tapahtumat/

Tom Simola har utnämnts till vd för Förlags Ab Sydvästkusten. Simola är för närvarande stadsdirektör i Raseborg och han tillträder tjänsten som vd för Förlags Ab Sydvästkusten senast i början av sommaren. Han efterträder Harry Serlo, som lämnar bolaget. Förlags Ab Sydvästkusten ger ut Finlands äldsta dagstidning Åbo Underrättelser och den tvåspråkiga lokaltidningen Pargas Kungörelser. Bolaget har en omsättning på 2,8 miljoner euro och kring 25 anställda.

Stefan Holmström har utsetts till tf chefredaktör för Åbo Underrättelser fram till slutet av september. Pär Landor har tidigare meddelat att han lämnar chefredaktörsposten.

Tilläggsuppgifter: Lasse Svens, styrelseordförande vid Förlags Ab Sydvästkusten, tfn 0500 562 945 eller 020 786 1411

 

 

Sekelskaparnas finalister är utsedda

Stiftelsen för Åbo Akademi skapar framtid och stöder därför innovationstävlingen ”Sekelskaparna”, vars mål är att ta fram projekt och innovationer som främjar ungdomarnas välmående och delaktighet i samhället nu och i framtiden. Sekelskaparna-innovationstävlingen organiseras tillsammans av 43 finländska stiftelser. Tävlingen är stiftelsernas gåva till det hundraåriga Finland.

Juryn har nu valt 15 av hela 326 bidrag att delta i innovationstävlingens final.

Det slutliga valet avgörs 6.9.2017 då finalisterna presenterar sina idéer för juryn och publiken och på Stiftelsedagen 1.10.2017 presenteras vinnaren.

Stiftelsen för Åbo Akademi inleder sitt 100-årsjubileum med att bjuda studenterna på 800 portioner ärtsoppa vid fastlagsjippot på Vårdberget 28.2.2017.

Stiftelsen för Åbo Akademi fyller 100 år i år. Jubileet kommer under året att firas bland annat med öppet hus för allmänheten och med olika evenemang för Åbo Akademis personal, studenter och samarbetspartners. Jubileet innebär också ökad synlighet för stiftelsens verksamhet genom aktivare kommunikation utåt.

”Vi vill föra en dialog med vår omgivning. Vi har ett ansvar att berätta om vår verksamhet och ett uppdrag som inte går att förverkliga utan en levande samverkan med samhället”, konstaterar Lasse Svens, skattmästare för Stiftelsen för Åbo Akademi.

Ett syfte med jubileumsårets aktiviteter är att göra stiftelsens verksamhet inom forskning och kultur mer bekant för en större allmänhet. Som bevarare av kulturhistoriskt värdefulla byggnader har stiftelsen också haft en betydande inverkan på den lokala stadsmiljön. Den viktigaste uppgiften är dock alltjämt att stöda Åbo Akademis verksamhet.

Vårdbergets snötäckta pulkabacke

Vårdbergets snötäckta pulkabacke i väntan på studenterna.

Vid Stiftelsens för Åbo Akademi delegationsmöte den 14 december 2016 valdes till nya medlemmar i delegationen för perioden 1.1.2017–31.12.2021 teknologiedirektör, TkD Heidi Fagerholm, bosatt i Kyrkslätt, VD, DI Leif Frilund, bosatt i Esbo och skattmästare, EM Lasse Svens, bosatt i Åbo.

Minister Christoffer Taxell återvaldes till delegationens ordförande och regeringsrådet Paulina Tallroth till dess viceordförande för år 2017.

EM Ebba Dåhli valdes till ny medlem i styrelsen för perioden 1.1.2017–31.12.2019 och DE Johan Kronberg återvaldes till medlem i styrelsen för samma period. Övriga styrelsemedlemmar är kommerserådet Peter Boström, EM, företagaren Timo Ketonen, advokat, JD Gisela Knuts, Senior Advisor Jan Lång och riksdagsledamot, PM Stefan Wallin.

Delegationens ordförande minister Christoffer Taxell tackade avgående delegationsmedlemmarna Martin Granholm, Pekka Kuusniemi, Kjell Sundström och Georg Henrik Wrede för värdefulla insatser i stiftelsens delegation. Ett speciellt tack riktades till industrirådet Martin Granholm för mångårigt engagemang Stiftelsen för Åbo Akademi och Åbo Akademi till fromma.

 

sos-jul-2016-banner

 

 

Stiftelsens för Åbo Akademi styrelse har i år beslutat dela ut Per Brahe-priset till forskaren och vikarierande akademilektorn i informationsssystem, ED Shahrokh Nikou.

Styrelsens ordförande, kommerserådet Peter Boström överräckte forskarstipendiet om 12 000 euro till ED Nikou i samband med delegationens höstmöte 14.12.2016.

Priset till ”en lovande forskare vars fortsatta anknytning till Åbo Akademi är synnerligen önskvärd” har sedan år 1987 delats ut till sammanlagt 36 personer.

Per Brahe-prismottagare

Pressmeddelande Per Brahe-priset 2016

Traditionell julmarknad arrangeras i Ladugården på Kankas, Kankaistentie 57 i Masku söndag 11.12.2016 kl. 12.00–15.00.

Försäljning av bakverk, lokal honung, handarbeten, ylleprodukter,  handgjorda juldekorationer, mm. Detta år även försäljning av julgranar, både stora och små. Försäljning av kaffe och korv. Pyssel för barn.

Guidade rundturer i slottet kl. 13 och 14 (biljetter säljs på plats, endast kontant betalning 7€/ 4€ (max 25 pers./guidning).

 

 

 

Geohuset, tidigare Chemicum, vid Akademigatan 1 i Åbo har totalrenoverats och den officiella invigningen ägde rum den 23 november 2016.

Geohuset inhyser numera geologiämnena vid Åbo Akademi och Åbo universitet och dessutom ämnet arkeologi vid Åbo universitet. Målet är att Geohuset ska möjliggöra synergier mellan de två universiteten, såväl inom forskning som i undervisningen.

Geohuset ägs av Stiftelsen för Åbo Akademi, som hyr fastigheten till de båda universiteten. Byggnaden är ritad av Erik Bryggman och var den första byggnaden som Stiftelsen för Åbo Akademi lät bygga (1948–1950) för undervisning vid Åbo Akademi.

Vid invigningen deltog representanter för fastighetsägaren och de båda universiteten.

Läs mera om affären i bifogade meddelande:

Pressmeddelande_171116 Academill_