Den stora europeiska kongressen European Heritage Congress, som värnar om kultur- och byggnadsarv, arrangerades i Åbo 11-15.5.2017.  Vid ett festligt evenemang i Mikaelskyrkan 15.5.2017 delade Plácido Domingo, ordförande för Europa Nostra-organisationen och Tibor Navracsis, EU-kommissionär för utbildning, kultur, ungdomsarbete och idrott ut pris till sex av juryn valda aktörer som utmärkelse för bevarande av det kulturella arvet och ett enligt allmänhetens röster. Under kvällen premierades sammanlagt 31 projekt från olika håll i Europa.

https://www.europanostra.org/category/press-releases/

Stiftelsen för Åbo Akademi deltog i kostnaderna för arrangemangen av detta kulturhistoriska evenemang i Åbo.

Maestro Placido Domingo gjorde också ett kort besökt till Sibeliusmuseum under dagen.

Maestro Placido Domingo, ordförande för Europa Nostra, gjorde en blixtvisit till Sibeliusmuseum 15.5.2017

 

 

 

Stiftelsen för Åbo Akademi har sålt sitt aktieinnehav i Bostads Ab Strandkvarnen i Vasa samt fastigheten på adressen Malmgatan 5 i Åbo.

Bostads Ab Strandkvarnen i Vasa är ett bostadsaktiebolag där Stiftelsen för Åbo Akademi har ägt fyrtionio procent av aktierna. Stiftelsen för Åbo Akademi säljer sitt aktieinnehav till Harry Schaumans stiftelse, som i och med köpet blir största aktieägaren i bostadsaktiebolaget. Byggnaden har tagits i bruk år 2002.

Fastigheten på Malmgatan 5 i Åbo, f.d Navigationsinstitutet, säljs till Eerikinkatu 21 Oy. Stiftelsen för Åbo Akademi köpte fastigheten på Malmgatan 5 år 2012 av Ab Utbildning Sydväst då dåvarande Navigationsinstitutet flyttade till mer ändamålsenliga utrymmen i Auriga Business Center. Det har funnits endast temporär verksamhet i fastigheten sedan år 2012.

Tilläggsuppgifter:

Utvecklingsdirektör Bill Anckar, tfn 040 562 6150

 

Vårmarknad på Kankas

Kankaisten ystävät ry arrangerar Hemmingsmarknad på Kankas, Kankaistentie 57  söndagen 21.5.2017 kl. 14-17.

Lokala producenter och hantverkare säljer bl.a. ekologiska produkter, keramik, trädgårdsplantor, bakverk, smycken och handarbeten.

Café i Ladugården, korvförsäljning och i sommarcafeet serverar 4H-föreningen brunch

Käpphästtävling (väderreservation).

 

 

 

Stiftelsens 100-årsjubileumsbilaga ”Vi skapar framtid” utkommer lördag 22.4.2017 och ingår i tidningarna Hufvudstadsbladet, Vasabladet och Åbo Underrättelser. En version på finska kommer att ges ut senare under våren.

Syftet med magasinet är att ge en inblick i stiftelsens verksamhet och lyfta fram exempel på stiftelsens satsningar inom forskningsfinansiering, fastigheter och kultur. Skriften kan också hämtas från Observatoriet och eller från Donnerska institutet i början av nästa vecka.

Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning i Åbo har beslutat att tilldela FD, docent Måns Broo institutets forskarpris för år 2017. Broo belönas för boken The Rādhā Tantra: A critical edition and annotated translation (Routledge, 2017).

Forskarpriset utdelas årligen till en forskare vars forskning inriktar sig på området religion i bred mening, för en betydelsefull och relativt nypublicerad monografi eller artikel, i tryckt eller digital form. Prissumman är 5.000 euro.

Donnerska institutets styrelse noterar följande i sin prismotivering:

”Ett av de viktiga bidrag som denna kritiska utgåva bidrar med är den detaljerade undersökningen av intertextualitet och interreligiös polemik. Författaren utforskar influenser från tidigare texter på ett minutiöst sätt och presenterar den kritiska läsningen på ett omsorgsfullt och analytiskt sätt i den detaljerade inledningen. Översättningen är mästerligt utförd med stor noggrannhet och förståelse för verkets historiska och kulturella kontext. Den är ett imponerande vetenskapligt verk som presenterar en text som fått bred spridning i Sydasien men som trots detta inte utforskats tidigare i någon större utsträckning. Den kritiska utgåvan utgör ett viktigt bidrag till forskningen i tantras historia och rekommenderas varmt för forskare inom fälten inodologi, sinologi, religionshistoria och antropologi.”

https://www.routledge.com/The-Radha-Tantra-A-critical-edition-and-annotated-translation/Broo/p/book/9781138892361

Stiftelsens för Åbo Akademi verksamhetsberättelse och bokslut 2016 har godkänts och finns att läsa här:

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

Docent Ruth Illman och professor Pauline von Bonsdorff valdes till nya medlemmar i SLS vetenskapliga råd vid årsmötet den 6 april 2017. Illman och von Bonsdorff efterträder professor Fred Karlsson och professor Johannes Brusila som inte ställde upp för återval.

Ruth Illman är docent i religionsvetenskap och föreståndare för Donnerska institutet för religions- och kulturhistorisk forskning. Till hennes expertområden hör bland annat religionsdialog och modern judendom.

Vetenskapliga rådet är tillsammans med finansrådet Svenska litteratursällskapets högsta förtroendeorgan. Rådet ska säkerställa att SLS vetenskapliga och kulturella syfte förverkligas. Vetenskapliga rådet sammanträder nio gånger per år.

http://www.sls.fi/sv/nyhetsinlagg/pauline-von-bonsdorff-och-ruth-illman-invalda-i-sls-vetenskapliga-rad

http://www.sls.fi/sv/vetenskapligt-rad

 

 

Earth Hour 25.3.207

24 mars 2017

Även detta år deltar Stiftelsen för Åbo Akademi i Earth Hour-klimatkampanjen genom att lördagen den 25 mars kl. 20.30-21.30 släcka belysningen i och runt Observatoriet. Stiftelsen har deltagit i denna kampanj sedan år 2009, dvs när kampanjen startade i Finland.

http://www.earthhour.fi/tapahtumat/

Tom Simola har utnämnts till vd för Förlags Ab Sydvästkusten. Simola är för närvarande stadsdirektör i Raseborg och han tillträder tjänsten som vd för Förlags Ab Sydvästkusten senast i början av sommaren. Han efterträder Harry Serlo, som lämnar bolaget. Förlags Ab Sydvästkusten ger ut Finlands äldsta dagstidning Åbo Underrättelser och den tvåspråkiga lokaltidningen Pargas Kungörelser. Bolaget har en omsättning på 2,8 miljoner euro och kring 25 anställda.

Stefan Holmström har utsetts till tf chefredaktör för Åbo Underrättelser fram till slutet av september. Pär Landor har tidigare meddelat att han lämnar chefredaktörsposten.

Tilläggsuppgifter: Lasse Svens, styrelseordförande vid Förlags Ab Sydvästkusten, tfn 0500 562 945 eller 020 786 1411

 

 

Sekelskaparnas finalister är utsedda

Stiftelsen för Åbo Akademi skapar framtid och stöder därför innovationstävlingen ”Sekelskaparna”, vars mål är att ta fram projekt och innovationer som främjar ungdomarnas välmående och delaktighet i samhället nu och i framtiden. Sekelskaparna-innovationstävlingen organiseras tillsammans av 43 finländska stiftelser. Tävlingen är stiftelsernas gåva till det hundraåriga Finland.

Juryn har nu valt 15 av hela 326 bidrag att delta i innovationstävlingens final.

Det slutliga valet avgörs 6.9.2017 då finalisterna presenterar sina idéer för juryn och publiken och på Stiftelsedagen 1.10.2017 presenteras vinnaren.