Bidrag

 

Stiftelsens för Åbo Akademi sr ändamål är att ekonomiskt delta i upprätthållandet av Åbo Akademi samt att även i övrigt stöda och främja finlandssvenskt kulturarbete, särskilt vetenskaplig forskning. Stiftelsen förverkligar sin huvuduppgift genom att årligen överlämna ett bidrag om 10-15 miljoner euro till Åbo Akademi. Bidragets struktur fastställs delvis på basen av ett med finska staten år 1981 ingånget avtal.

Stiftelsen stöder finlandssvenskt kulturarbete bl.a. genom att upprätthålla Sibeliusmuseum, museet Ett Hem, Kankas gård samt genom att ställa teaterbyggnaden till Åbo svenska teaters disposition.

Sitt ändamål att stöda och främja vetenskaplig forskning fullföljer stiftelsen bl.a. genom att upprätthålla Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning samt Stiftelsens för Åbo Akademi forskningsinstitut.

Stipendier

Stipendiemedlen ur de av stiftelsen förvaltade stipendiefonderna samt övriga anslag för stipendier, utdelas i sin helhet via andra organisationer, i huvudsak via Åbo Akademi (läs mera om stipendier i Åbo Akademis stipendieguide).

Övriga understöd

Stiftelsens styrelse kan på ansökan bevilja understöd och verksamhetsbidrag till ändamål som faller inom ramen för stiftelsens syfte. Ansökan är fritt formulerad innehållande en kostnadskalkyl och finansieringsplan. Undertecknad ansökan sänds per post till stiftelsens kansli.

Hederspris

Per Brahe-priset

Stiftelsen för Åbo Akademi sr har sedan 1987 utdelat ett Per Brahe-pris åt en lovande forskare vid Åbo Akademi vars fortsatta nära anknytning till akademin har ansetts särskilt värdefullt. Per Brahe-vetenskapspriset överräcks till av stiftelsens styrelse utsedd mottagare vid delegationens ordinarie höstmöte i december. Per Brahe-priset har hittills tilldelats 36 personer.

Per Brahe-prismottagare

Ralf Törngren-priset

För att hedra Ralf Törngrens insatser för Stiftelsen för Åbo Akademi, Åbo Akademi och Åbo Akademis studentkår instiftade Stiftelsen för Åbo Akademi år 2001 ett Ralf Törngren-pris. Prissumman uppgår till 6 000 euro och priset utdelas till studerande eller anställd vid Åbo Akademi som vid sidan av sina studier eller arbetsuppgifter gjort en väsentlig insats för utvecklandet av Åbo Akademi eller dess studentkår. Priset har under åren 2001-2016 utdelats till sammanlagt 14 personer.

Ralf Törngren-priset mottagare 2001-

Donnerska institutets pris för framstående religionsforskning

Donnerska institutets pris