Stiftelsens för Åbo Akademi sr ändamål är att ekonomiskt delta i upprätthållandet av Åbo Akademi så som ett i Åbo stad verksamt svenskspråkigt universitet samt att även i övrigt stödja och främja finlandssvenskt kulturarbete, särskilt vetenskaplig forskning.

> Donera och testamentera

Läs mera om hur man donerar och testamenterar till Stiftelsen för Åbo Akademi

> Sök bidrag

Läs mera om vilka bidrag som kan sökas via Stiftelsen